Hoppa till sidans innehåll

Distrikt


Distriktsförbunden, SDF

Inom varje distrikt ska det finnas ett distriktsförbund. Dessa distriktsförbund är desamma som i RF:s stadgar omnämnda specialidrottsdistriktsförbund, SDF. Distriktsförbunden är - vart och ett inom sitt geografiskt begränsade område av landet (distriktet) - organ för SBF:s regionala verksamhet.

 

Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin stadgeenliga hemort.

SBF är indelat i åtta distriktsförbund, SDF, med följande geografiska områden:

Sydsvenska Bouleförbundet - Skåne och Blekinge län
Lisa Köhalmi, Solvändestigen 7 C, 214 57  MALMÖ

Hallands Bouleförbund - Hallands län
Ove Johansson, Hamngatan 3 C, 311 31 Falkenberg

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund - Göteborgs kommun, Bohus län samt kommunerna, Partille, Härryda, Mölndal och Lerum
Kansliet.  c/o Ove Olsson, Risö 230, 462 91 Vänersborg

Wästgöta-Dahls Bouleförbund - Västra Götalands län förutom Bohus län, Göteborgs, Partille, Mölndal, Härryda och Lerums kommun
Helena Ojala, Bodagatan 46, 507 42 Borås

Östsvenska Bouleförbundet - Östergötlands, Jönköpings, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län
Jan-Åke Gustafsson, Gillesvägen 20, 574 41 Vetlanda

Stockholms Bouleförbund - Stockholms län
Bengt Berglund, Nävervägen 7, 136 68 Vendelsö

Svealands Bouleförbund - Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Maria Bergström, Klittgatu 15, 795 96 Boda Kyrkby

Norra Sveriges Bouleförbund - Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
Gun-Britt Janson, Köpmansgatan 12, lgh 1103,  931 31 Skellefteå

 

Distriktsförbunden, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt SBF:s stadgar och distriktsförbundens stadgar, arbeta såsom
SBF:s regionala organ för att främja, utveckla och samordna den franska sporten boule inom distrikten samt arbeta i enlighet med
SBF:s årsmötesbeslut och SBF:s styrelses beslut.

Distriktsförbund är ej skyldigt att utföra åligganden från SBF:s styrelse som saknar stöd i stadgar eller SBF:s årsmötesbeslut.

 Distriktsförbundens stadgar ska följa de av SBF fastslagna och av Riksidrottsstyrelsen godkända normalstadgarna för distriktsförbund inom SBF.

SBF:s styrelse ska godkänna de av distriktsmötet antagna stadgarna. SBF:s styrelse har därvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de
strider mot normalstadgarna för distriktsförbund eller på annat sätt anses vara olämpliga.

Uppdaterad: 2017-09-04 14:43

ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

 

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 64 60
E-post: This is a mailto link