Hoppa till sidans innehåll

Valberedningens info gällande nomineringar inför distrikts årsmötet 2019

2018-12-01 10:29
  • Uppdaterad: 2018-12-01 10:29

   Till Östsvenska Bouleförbundets föreningar!

I enlighet med SBF:s stadgar § 3.3 lämnar valberedningen följande information om vilka förtroendeposter som är valbara vid 2019 års distriktsårsmöte samt hur nuvarande innehavare ställer sig till eventuellt omval – se nedan.

Observera att det är medlemmarna i föreningarna som ska föreslå lämpliga personer till att väljas och sedan är det valberedningens uppgift att bland de inkomna nomineringarna föreslå för distriktsårsmötet vilka som ska väljas till respektive förtroendepost.

Valberedningen vill därför uppmana medlemmar i föreningar att senast den 15 januari 2019 lämna skriftliga förslag till de val som skall genomföras. Vi vill påminna om stadgarnas krav på en jämn könsfördelning och att olika åldersgrupper blir representerade. De föreslagna personerna ska ha gett sitt medgivande till nomineringen. Förslagen ska sändas till någon av Östsvenska Bouleförbundets valberednings ledamöter.

__________________________________________________

Valbara förtroendeposter vid distriktsårsmötet 2019  
         
Förtroendepost Mandat Nuvarande innehavare Klubb Står till förfogande
  tid      
Distriktsordförande 1 år JåGus HVE JA
Ledamot 2 år Micke Persson RPC JA
Ledamot 2 år Maggan Mikaelsson SOL JA
Ledamot 2 år Lars-Göran Johansson HÖG NEJ
         
Suppleant 1 år Anders Örnstedt BVP JA
Suppleant 1 år Tommy Michanek PEK JA
         
Revisor 1 år Tommy Glans HVE JA
Revisorssuppleant 1 år Lars-Inge Lundgren HVE JA
         

Valberedningens ledamöter är:  

Carina Lagerlöf, TPC, 070-285 18 22

This is a mailto link

Lars Mikaelsson, SOL, 070-571 89 01

This is a mailto link
   
     
     
Skribent: JåGus
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Östsvenska Bouleförbundet
Jan-Åke Gustafsson, Gillesvägen 20
574 41 Vetlanda

Kontakt:
Tel: +4670-328 51 71
E-post: This is a mailto link

Se all info