Hoppa till sidans innehåll

Dagordning


Mötesagenda, Distriktsårsmötet, Ösbf
Plats: Hotell Högland, Nässjö
Datum: Distriktsårsmötet den 4/3-2018
Tid: Kl. 14.00
Kallade: Distriktsstyrelsen samt Ösbf:s föreningar


DAGORDNING:
Mötets öppnande
§ 1. Upprop av ombud samt fullmaktsgranskning och justering av röstlängd
§ 2. Fastställande av dag- och arbetsordning
§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 4. Val av mötesfunktionärer
          a. Ordförande för mötet
          b. Sekreterare för mötet
          c. Två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera distriktsmötesprotokollet
§ 5. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
§ 6. Distriktsstyrelsens kassaberättelse
§ 7. Revisorernas berättelse
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen
§ 9. Behandling av förslag från Distriktsstyrelsen
§ 10. Behandling av motioner 1 st. till Ösbf, vidare 2 st. till SBF under § 13.
§ 11. Beslut om budget och avgifter
          a. Budget 2018
          b. Verksamhetsplan
          c. Ev. avgifter 2019
§ 12. Val av
          a. Distriktsordförande för en tid av 1 år
          b. Tre övriga ledamöter för en tid av 2 år
          c. Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
          d. En revisor för en tid av 1 år
          e. En revisionssuppleant för en tid av 1 år
f. Ombud till Förbundsårsmötet som inte utses av distriktsstyrelsen
g. Val till disciplinnämnden (Regional Norra), val nästa gång 2020
h. Valberedningen: En sammankallande, samt två ledamöter för en   tid av 1 år
§ 13. Övriga frågor (beslut kan inte fattas).
Behandling av motioner som inkommit till SBF´s Förbundsmöte.
§ 14. Prisutdelning
§ 15. Mötet avslutas

Uppdaterad: 12 FEB 2018 19:14
Skribent: JåGus
Epost: Adressen Gömd

Boule är stort

Postadress:
Östsvenska Bouleförbundet
Jan-Åke Gustafsson, Gillesvägen 20
574 41 Vetlanda

Kontakt:
Tel: +4670-328 51 71
E-post: This is a mailto link

Se all info