Hoppa till sidans innehåll

Domaren svarar


Välkomna till vårt Domarforum där vi kommer att försöka besvara era frågor kring sportens regelverk.

Jag ser fram emot att få era funderingar och därmed ge ett svar som fler kan ta del av.
Det kan vara en situation i en match där det kanske var osäkert om ni gjorde rätt, det kan vara en regelfråga, etc


Välkomna med era funderingar!

DomareStefanBerndtsson_small

Stefan Berndtsson

Svealands Bouleförbund`s domaransvarig

010-450 85 01

This is a mailto link

 


Fråga:

Får en spelare trampa till framför ett klot som man har för avsikt att skjuta utan att det finns ett synligt nedslag på den platsen.

Svar:

Ja, spelaren får trampa till framför detta klot. Detta ”nedslag” oavsett det är ett nedslag eller ej är att betrakta som ett nedslag, men man får inte ta ytterligare nedslag på vägen tillbaka till ringen.

§ 10a  Borttagande av hinder

Det är förbjudet att ta bort, flytta eller trampa ner eventuella hinder som finns på spelbanan. Dock får den spelare som ska kasta ut lillen bilda sig en uppfattning om den avsedda nedslagsplatsen genom att känna på marken högst tre gånger med ett av sina klot. Dessutom får den spelare som står i tur att spela eller dennes medspelare trampa till en nedslagsplats från ett tidigare spelat klot. Spelare som åsidosätter dessa regler bestraffas enligt 34 §, Disciplin.

 


 

Under våren 2014 har det kommit några frågor som kan vara till allmänt intresse att ta del av så att vi som domare dömer lika ute på banorna.


Regeltolkning § 15

Under en tävling så visar en boulespelare i ett lag med sin "trasa" var klotet kulle placeras vid utkastet. Detta skulle enligt motståndaren vara ett brott mot reglerna och tillkallar domare. Argumentet från motspelaren skulle vara att fusk kunde förekomma genom att man med trasan som "skydd" plockade bort störande stenar, skotta upp vallar för att klotet skulle stanna etc.

 

Domaren svarar:

Det är inte ett brott mot § 15 att med trasan visa väg/plats. Däremot är det naturligtvis ett brott att plocka bort eventuella stenar var sig med eller utan trasa.

 
15 § Kast av klot
Det första klotet i en omgång kastas av en spelare i det lag, som vunnit lottningen om lillen
eller vunnit den föregående omgången.
I fortsättningen kastar det lag som inte ligger närmast lillen. När endast ett lag har klot kvar
spelas dessa. Ett lag har dock rätt att avstå från att spela alla sina klot.
 
Man får inte ta hjälp av något föremål för att rikta in klotet, man får heller inte rita streck på
marken för att märka ut en nedslagsplats.
 
När man spelar sitt sista klot får man inte ha något extra klot i andra handen.
 
Kloten ska kastas ett och ett.
 
Spelade klot får inte kastas om, med följande undantag:
Man ska kasta om klot som stoppas eller ändrar riktning mellan ringen och lillen
av ett klot eller en lille från en annan match, eller av ett djur, eller av något föremål
i rörelse.
Omkast ska också ske enligt 8 §, andra stycket, vid omkast av lille.
Ett klot som stoppas av en motståndare får kastas om i det fall som beskrivs i 19 §
tredje stycket.
 
Innan klotet kastas ska spelaren rengöra det från lera och smuts. Brott mot detta bestraffas
enligt 34 §.
 
Om det först spelade klotet rullar in på förbjudet område är det motståndarlagets tur att spela
och man växlar på så sätt tills det finns något klot inom tillåtet område.
 
Om inga klot finns kvar inom tillåtet område efter ett skott eller lägg, ska man tillämpa
bestämmelserna i 28 § om klot som ligger på samma avstånd från lillen.


 


När är lillen död?

 

Ett lag har lagt ut alla sina klot, motståndarlaget har klot kvar. Laget skjuter nu för att lättare kunna lägga in flera poängklot. Dessvärre så träffas lillen och den förflyttar sig bakåt mot ringen. Det visar sig att lillen är närmare än 3 meter från ringen. Är lillen fortfarande med i spelet eller är den ”död”?


Domaren svarar:

om lillen kommer närmare ringen än 3 meter så är den död och poäng räknas som om den gått utanför sidolinjen.


Stefan Berndtsson

Svealands Bouleförbund`s domaransvarig

070-458 38 62070-458 38 62 

This is a mailto link

 


Vi fortsätter med en fråga som gäller hur man ska hantera flyttbara ringar.

 


Situation 1:
Lag A har spelat färdigt sina klot.
Lag B´s ena spelare står i ringen och kastar sitt sista klot. Han tar därefter upp den flyttbara ringen. Lag B´s ena spelare säger då att han har ett klot kvar att spela.
Lag B lägger tillbaka ringen (som inte har varit markerad) på en plats där lag B tror att den låg.
Lag A hävdar att Lag B har förverkat sitt sista klot.


Domaren Svarar!!!
Vem har rätt?
Vad säger reglerna?
Hur lösa tvisten?
Hur dömer domaren?

 


Lag B ska få spela sitt sista klot, men båda lagen ska få en varning av domaren  för att man inte har markerat ringen.

 

Situation 2:
Lag A har spelat sina klot utom sitt sista.
Lag B står i tur att spela sina klot. Lag B lyckas inte komma närmare än Lag A.
Lag B tror att omgången är färdigspelad och tar upp den flyttabara ringen
Lag A påpekar att dom har ett klot kvar att spela.  
Lag B lägger tillbaka ringen (som inte har varit markerad) på en plats där lag B tror att den låg.
Lag A hävdar att Lag B inte lagt ringen på sin rätta plats

 

Domaren Svarar!!!!
Vem har rätt?
Vad säger reglerna?
Hur lösa tvisten?
Hur dömer domaren?

Eftersom det är Lag B som felat bör även här Lag A ha tolkningsföreträde när det gäller ringens placering och även här bör domaren ge Lag B en varning.

Domaren kan bara lösa detta genom att ha sunt förnuft. Titta på marken där den kan ha legat , fotavtryck eller dyligt, se på spelade klot osv.

Bägge lagen skall ha en varning för att inte ha markerat ringen. 

 

Bägge situationerna kräver sunt förnuft från spelare och domare.

  

Webbshop

te_logo

akuttestet
 

 
RB_puff_250

Propagandafilm  


Spela ett parti här >>

clip_image002

 

Postadress:
Svealands Bouleförbund
C/o Maria Bergström, Östra Boda Klittgatu 15
795 96 Boda Kyrkby

Kontakt:
Tel: 070-968 78 95
E-post: This is a mailto link

Se all info