Hoppa till sidans innehåll
Claude Azéma, ordförande, FIPJP.

VM: Azéma surnar till, Norden får stöd

16 SEP 2014 17:28
Brevväxlingen mellan det internationella bouleförbundets ordförande, Claude Azéma, och de nationella medlemsförbunden fortsätter. Azéma är påtagligt irriterad över de nordiska ländernas skrivelse, som dock får uppbackning.
  • Skapad: 16 SEP 2014 17:28

Som tidigare berättats resulterade det besynnerliga beslutet att ställa in alternativt skjuta upp årets VM på Tahiti i en skrivelse som de nordiska bouleförbunden gemensamt undertecknade och skickade till det internationella förbundet, FIPJP.
Den bemötte ordförande Claude Azéma med ett försök till skämt på det norska förbundets bekostnad, vilket fick det svenska förbundets ordförande, Ingela Eriksson, att lämna en kort replik där hon påpekade det ”olämpliga och respektlösa” i att ”den enda information FIPJP har att erbjuda sina medlemsförbund kring de stora problemen med vårt främsta evenemang, världsmästerskapen, är ett skämt”.

Azéma finner skandinaverna vansinniga
Från Malaysia, där Azéma närvarade vid Confederations Cup, skickade han under helgen en längre och betydligt mer välformulerad skrivelse – uppenbarligen kontrollerad av någon med goda kunskaper i det engelska språket.
Men det är tydligt att den nordiska skrivelsen – som skickades med kopia till samtliga medlemsförbund – har irriterat den internationelle ordföranden.
”Medan somliga beter sig som om de för en diskussion på det lokala caféet tänker jag personligen inte slösa någon mer tid på att bemöta vansinniga kommentarer”, inleder Azéma sin skrivelse till medlemsförbunden.

Tahitis opinion styrd att motsätta sig VM
Han försäkrar sedan att FIPJP fortsätter att arbeta med den tahitiska organisationskommittén, det tahitiska flygbolaget och den tahitiska regeringen för att finna en lösning som innebär att förbunden skadas så lite som möjligt och att framtiden blir realistisk.
Han skriver att lösningen att stänga samtliga afrikanska delegationer ute från världsmästerskapen är otänkbar – ”en sådan generalisering vore förolämpande och det finns inte fler ebolafall i Tunisien eller Madagaskar än i Sverige och Frankrike”. Och han berättar att den allmänna opinionen haft ett stort inflytande över det tahitiska beslutet. Enligt en undersökning var 85 % av Tahitis befolkning för att skjuta upp mästerskapen – men så var också enkätens frågeställning formulerad i stil med ”Är du för att skjuta upp Världsmästerskapen i boule, som innebär en risk att det dödliga ebolaviruset förs in på Tahiti?”
Att de förbund den tahitiska regeringen fruktade mest, ur ett medicinskt perspektiv – Guinea och Senegal – fortfarande inte hade vidtagit de nödvändiga förberedelserna för att kunna delta i mästerskapen kunde inte heller övertyga regeringen om en annan slutsats.

Har försökt övertyga de tahitiska myndigheterna
Nu – men först nu – berättar Azéma vilka åtgärder han själv vidtagit sedan frågan från Tahiti nådde FIPJP:
Han har visat på andra exempel – såsom ungdomsolympiaden som just genomförts i Kina med deltagare från samtliga afrikanska nationer och världsmästerskapen i Basket som pågår i Spanien med lag från Angola och Senegal – ”men utan framgång”.
Han har också suttit i möten med specialister på sjukdomen ifråga och fått beskedet att Tahiti inte har ”den nödvändiga utrustningen för att vare sig upptäcka eller isolera smittbärare”.
Azéma menar att FIPJP inte hade något annat val än att bemöta förfrågan om att skjuta upp VM såsom gjorts – ”annars hade vi riskerat att det helt ställdes in”.
”Så fort jag fick ministerrådets beslut skickade jag det vidare till alla medlemsförbund – och det är inte mitt fel om somliga inte tar sig tid att läsa sin e-post”, skriver Azéma. (Värt att minnas här är att varken han eller någon annan i FIPJP tog sig tid att översätta skrivelsen till något annat språk än franska.)

Tahiti får ny president i veckan
Under tiden, berättar Azéma vidare, har den polynesiske presidenten blivit avsatt av juridiska skäl. ”Jag är säker på att det inte kommer att förändra det grundläggande beslut som ministerrådet fattat, men jag har bett om ett snart möte i Paris med den nye presidenten, som tidigare var det territoriala parlamentets ordförande och en varm anhängare av världsmästerskapen, för att diskutera framtiden och i synnerhet möjligheten att förkorta tiden för uppskjutandet”.
”Ingen lösning kan helt uteslutas – inte heller att mästerskapen helt ställs in – med ett tomrum i världsmästartabellerna som följd – och inte heller att de istället organiseras i ett annat land i början av nästa år. Men, med tanke på komplexiteten i uppgiften, skulle jag bli mycket förvånad om mästerskapen organiseras i ett land som aldrig organiserat dem tidigare, men vars representanter ändå är de första att kritisera, att klaga och att säga ’ni måste göra si’, ’ni behöver bara göra så’”.

Begär ekonomiska rapporter
Azéma går sedan igenom de ekonomiska förutsättningarna så som de ser ut för ögonblicket – där det tahitiska flygbolaget tar en avgift på hundra euro per passagerare för att betala tillbaka pengar (övriga flygbolag har FIPJP inget inflytande över) och där organisationskommittén ska ha sex procent av de pengar som ska återbetalas till medlemsförbunden (pengar som skickades till Tahiti tre arbetsdagar innan Tahiti beslutade att inte genomföra mästerskapen) – och ber att få fullständiga förteckningar över de utgifter varje förbund har haft.

Klarar sig utan gnällspikar
Ordföranden avslutar sitt brev:
”Uppenbarligen kan vi inte vara blint optimistiska, men vi kan klara oss utan gnällspikar och föreläsare som inte lär oss någonting annat än att de har för mycket tid över. Var förvissade om att vi gör vårt bästa med de medel vi har till vårt förfogande och att vi kommer att hålla er informerade – inte innan vi vet vad som händer, men så snart vi har konkret information”.

Österrike sluter upp bakom Norden
Dagen efter det att Azéma skickat ut sin skrivelse kom ett svar från det Österrikiska förbundet, som ställer sig bakom de nordiska ländernas krav på att VM arrangeras enligt ursprungsplanen och att – om det inte kan uppfyllas – samtliga pengar ska återbetalas till medlemsförbunden, utan avgifter.
”Vi förstår den svåra situation ni befinner er i men uppmanar er att starkt motsätta er att världsmästerskapen ställs in. Den här typen av beslut ska bara fattas i samråd med övriga nationers förbund, som vi tror är av samma åsikt som det österrikiska och motsätter sig att mästerskapen ställs in eller skjuts upp”, skriver förbundsordförande Ralph Krämer.

"Uppskjutet VM kan få katastrofala konsekvenser"
Krämer berättar att det österrikiska laget, liksom flera andra, självt har finansierat sin resa och inte kommer att klara av att få fram medel för ännu en Tahitiresa inom ett års tid.
”Om mästerskapen inte genomförs som planerat kommer effekterna – både de finansiella och de för vår laganda – att vara katastrofala. Beslutet att ställa in eller skjuta upp världsmästerskapen skulle allvarligt skada spelarnas förtroende för det Österrikiska förbundet liksom FIPJP:s rykte”, skriver Krämer, som tycks hålla med de nordiska länderna om det mesta.

Ebolarisken "obegriplig"
”Orsaken till beslutet är obegriplig. Franska Polynesiens regering har inte infört några reserestriktioner som en följd av ebolasmitta och några sådana rekommenderas inte heller av Världshälsoorganisationen. Vi kan alltså inte se några skäl för att mästerskapen ska ställas in eller skjutas upp. Ett sådant beslut verkar grunda sig på en panikreaktion mot ebolaviruset – eller finns det andra skäl vi inte är medvetna om”, frågar Krämer, som avslutar med förhoppningen att den nya tahitiska presidenten, som Azéma ska träffa, kommer att vara överens med honom om att VM ska genomföras som planerat.

Guinea stöttar Azéma - men smittar inte
Azéma kontrade med att dagen efter det vidarebefordra några rader från Guineas bouleförbund (Guinea är det enda av de länder som kvalificerat sig till VM som drabbats av ebolasmitta), där det bland annat står att Guinea uppmuntrar det stora ”ansvar och den solidaritetskänsla” Azéma genom sitt beslut har visat – trots att sådant ofta möts av ”separatistiska andar som går emot rådande sportetik”, samtidigt som det försäkras att ”vårt land har vidtagit tillräckliga åtgärder för att isolera smittan och förhindra att den sprids”.

Man skulle kanske i sådana fall kunna hävda – med än större emfas – att det inte finns några hinder för att genomföra VM om en dryg månad…?

Skribent: Lasse Franck

ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

 

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: This is a mailto link