Hoppa till sidans innehåll

Distrikt


Distriktsförbunden, SDF

Inom varje distrikt ska det finnas ett distriktsförbund. Dessa distriktsförbund är desamma som i RF:s stadgar omnämnda specialidrottsdistriktsförbund, SDF. Distriktsförbunden är - vart och ett inom sitt geografiskt begränsade område av landet (distriktet) - organ för SBF:s regionala verksamhet.

Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin stadgeenliga hemort.

SBF är indelat i åtta specialdistriktsförbund, SDF, med följande geografiska områden:

Sydsvenska Bouleförbundet - Skåne och Blekinge län

Hallands Bouleförbund - Hallands län

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund - Göteborgs kommun, Bohus län samt kommunerna, Partille, Härryda, Mölndal och Lerum

Wästgöta-Dahls Bouleförbund - Västra Götalands län förutom Bohus län, Göteborgs, Partille, Mölndal, Härryda och Lerums kommun

Östsvenska Bouleförbundet - Östergötlands, Jönköpings, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län

Stockholms Bouleförbund - Stockholms län

Svealands Bouleförbund - Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län

Norra Sveriges Bouleförbund - Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 

Distriktsförbunden, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt SBF:s stadgar och distriktsförbundens stadgar, arbeta såsom
SBF:s regionala organ för att främja, utveckla och samordna den franska sporten boule inom distrikten samt arbeta i enlighet med
SBF:s årsmötesbeslut och SBF:s styrelses beslut.

Distriktsförbund är ej skyldigt att utföra åligganden från SBF:s styrelse som saknar stöd i stadgar eller SBF:s årsmötesbeslut.

 Distriktsförbundens stadgar ska följa de av SBF fastslagna och av Riksidrottsstyrelsen godkända normalstadgarna för distriktsförbund inom SBF.

SBF:s styrelse ska godkänna de av distriktsmötet antagna stadgarna. SBF:s styrelse har därvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de
strider mot normalstadgarna för distriktsförbund eller på annat sätt anses vara olämpliga.

Uppdaterad: 24 JAN 2018 14:40  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...