Hoppa till sidans innehåll

Noteringar från Konferensen

05 MAR 2013 21:42
Här finns en sammanfattning av bouleting/konferensen den 2/3 2013
  • Skapad: 05 MAR 2013 21:42

DSC01740

 

Noteringar från GBBF:s Bouleting den 2 mars 2013

Årets Bouleting, som för andra året i rad hölls ombord på Danmarksbåten, hade lockat 31

deltagare från 15 föreningar samt 3 inbjudna gäster, 2 från La Pomme de Pin (distrikt WDBF)

och 1 från SISU Idrottsutbildarna.

Mötet inleddes med genomgång av årets motioner. Till GBBF har inkommit 2 motioner båda från

IFK Goteboule samt 22 motioner till SBF.

Henrik Hugosson gick igenom motionerna och motiverade GBBF:s ställningstagande till de olika

motionerna. Beträffande Goteboules motion angående Prova-på-boule har GBBF avslagit första

att-satsen med hänvisning till att de flesta klubbar har bouleklot att låna ut i samband med provapå-

aktiviteter för ungdomar. Önskemål framfördes dock om att GBBF köper in klot för utlåning

till klubbar som inte har klot för sådana aktiviteter. GBBF.s kommer att behandla denna fråga på

kommande styrelsemöte. Den andra att-satsen i denna motion tillstyrks, men Goteboule fick i

uppdrag att ta fram ett program för hur prova-på-boule kan/bör se ut, som klubbarna kan använda

sig av.

Det var lite delade meningar om motionen angående DM. GBBF försöker så långt det är möjligt

att välja rekommenderade helger.

Vid behandlingen av motionen angående enhetlig domarersättning föreslogs att man skulle utgå

från prisbasbeloppet, som följer index, så slipper man att skicka in ny motion, när man tycker det

är dags för höjning av ersättningen. Från GBBF kan klubbarna få bidrag med 500 kr, om man

anlitar extern domare och om tävlingen består av minst 24 lag. Om man inte får 24 lag till sin

tävling, kan det bli dyrt för klubben att stå för hela domarersättningen. GBBF tar upp detta på

kommande styrelsemöte.

Motion från Goteboule angående förändring av SM i skytte. GBBF har avslagit motionen, men

idén som sådan kan vara väl värd att testa på t.ex. DM och ev. skulle GBBF kunna ställa upp med

funktionärer i samband med Svenska Cupen för att genomföra det föreslagna upplägget.

Ytterligare en motion från Goteboule som handlar om att införa en ny klass i VM, nämligen

mixed trippel. GBBF har tillstyrkt motionen, men förordar att man börjar med att införa klassen i

NM. Om samtliga nordiska länder vill ha en sådan klass ges förslaget större tyngd än om bara

Sverige framför detta önskemål till de internationella förbunden.

Sidan 2 av 3

Från Boulebangers kom begäran att GBBF på SBF:s årsmöte tar upp följande frågor:

1) Att FS på förbundsmötet redovisar vad de har gjort för att påverka de internationella

organisationerna att gå tillbaka öppna mästerskap i stället för ”herrmästerskap”. FS har

haft ett sådant uppdrag.

2) Att FS ger en tillfredsställande förklaring till den nya elitorganisationen.

Efter uppehållet i Fredrikshavn samt en god och stärkande buffé var det dags för vår gästtalare,

Herman Thorell från La Pomme de Pin (tall-/grankotten). Herman höll ett inspirerande anförande

”Om goda exempel i en vanlig bouleklubb”. Redan när man startade klubben beslöt man sig för

att våga vara med i alla stora arrangemang, att växa långsamt och att alla ska få vara med.

Pomme de Pin bildades 2006 och redan året därpå anordnade man den populära tävlingen

Fyrlingen i Borås Boulecenter. Fyrlingen är idag en nationell tävling. Spelas första helgen i

januari och blir fulltecknad på en kvart. I årets Fyrlingen deltog 64 st 4-mannalag. Tävlingen

pågick under 3 dagar och spelformen var gruppspel med A-, B- och C-slutspel. 10 länder var

representerade. Det är norra Europas största inomhustävling.

.

Pomme de Pin anordnar även tävlingen POM de Prix, som i år äger rum den 18 maj i Toarpsdal.

Spelas som trippel, öppen klass.

Herman avslutade sitt anförande med orden att ”Vi måste göra det tillsammans för att få boulen

av växa. Vi behöver bli betydligt mer prestigelösa”. Herman kan nås på

This is a mailto link
 

eller på telefon 0761-061959.

Näste gästföreläsare var Denny Olofsson från SISU Väst. SISU:s vision är: ”Vi är där, när ni lär”.

Denny gav exempel på att 3 personer, som ägnar en trekvart till exempelvis planering, tjänar 23

kr. Pengarna delas inte ut till klubben utan kan användas för bidrag till utbildning och utveckling.

Blankett för redovisning av aktiviteter finns att ladda ner på SISU:s hemsida.

Vi fick alla fylla i en sådan blankett med våra personnummer, namn, adress och e-post. Denny

tyckte att vi var ”mer på” än vad han hade trott och att det finns behov av utbildning i hur man

arbetar i IdrottOnline. Man har ganska nyligen introducerat version 2 av IdrottOnline som

erbjuder en s.k. responsiv hemsida, vilket innebär att den är anpassad för att lätt kunna läsas även

i mobiler och på surfplattor. Det är bara ett fåtal klubbar i vårt distrikt, som har gått över till den

nya versionen. SISU anordnar utbildning i IdrottOnline.

Denny Olofsson kan nås visa e-post

This is a mailto link eller på telefon 031-7266035 eller

0709-26 58 35.

Under övriga frågor framfördes kritik att Lag-DM veteran och Svenska Cupen dam spelades

samma helg. När GBBF planerade Lag-DM veteran hade man inte kännedom om att Svenska

Cupen final dam skulle spelas samma helg i Boulecenter Majvallen. GBBF anser, att de från vårt

distrikt, som deltog i Svenska Cupen dam sannolikt inte hade planerat att spela lag-DM veteran.

Sidan 3 av 3

Det finns tyvärr inte så många helger att välja på för lag-DM, men GBBF kommer fortsättningsvis

försöka undvika att något liknande inträffar igen.

Önskemål om att GBBF anordnar en Göteborgsserie under utomhussäsongen uppdelad i Division

1, 2 och 3, liknande de serier man spelar t.ex. inom fotbollen. Det finns redan en mängd tävlingar

och serier under utomhussäsongen, så frågan är om det finns utrymme och intresse för en sådan

serie. Frågan behöver utredas.

Efter en trevlig och intensiv dag tillsammans på Danmarksbåten var vi helt plötsligt tillbaka i

Göteborg. Tiden går som sagt fort, när man har det trevligt tillsammans.

Vid anteckningsblocket

Agneta Ohlsson

Skribent: Hans- Erik Hermansson

Noteringar från domarträffen 25/10 2020

Arbetsbok GDPR

Resultat 2020

Lag-DM öppen 8/2

Lag-DM veteran 9/2

 

Godkända tävlingsledare


Tävlingar i distriktet

 

 

   

RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland

Vår kontaktperson hos RF-SISU är:
Linnéa Tyden Busck
Mobil 0709-26 58 81
E-post:
This is a mailto link

Juniorklot
Vi har juniorklot för utlåning.

Kontaktperson: Bert Nilsson,
mobil 0708-26 79 29

räknare
besöksräk

Postadress:
Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Jonny Aronsson, Öjersjövägen 11B
433 50 Öjersjö

Kontakt:
Tel: 0708267929
E-post: gbbfkansli@vgidrott....

Se all info