Hoppa till sidans innehåll

Rapport från årsmötet

14 MAR 2013 11:13
Ett långt möte med många diskussioner och många röstningar.
Prisutdelningar och utdelning av förtjänsttecken.
  • Uppdaterad: 27 MAJ 2013 10:02

Söndagen den 10 mars så hölls Distriktets årsmöte i BCM.

Eftersom det var många motioner, 2+ 22, och många diskussíoner och flera slutna omröstningar så tog mötet hela 5 timmar.

Vi ger här en kort sammanfattning av mötet, mer utförligt kommer när protokollet är utskrivet och justerat.

Till mötets ordförande valdes Anja Franck, GBB, som genomförde uppdraget med bravur.

Anja är erfaren och vet hur allt fungerar vad det gäller årsmöten och hon styrde mötesdeltagarna så att de höll sig till talarordning och ämnena.

Till sekreterare valdes Agneta Ohlsson KÅL från styrelsen.

Rösträknare och justeringsmän valdes Bengt Carlsson LAN och Tove Orrbeck GOT.

Eftersom Tove var tvungen att avvika från mötet innan det var klart utsågs Ann Marie Dellve att ta hennes plats för de avslutande punkterna.

Efter godkännande av verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisningen samt revisionsberättelsen så gav mötet styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

Vad det gällde Budgeten så framkom synpunkter att det var stort minusresultat

vilket bl.a beror på mer pengar till planerad utbildning och ungdomsverksamhet.

Verksamhetplanen godkändes med ett tillägg från årsmötet att styrelsen ska bilda en ungdomskommitté för att främja ungdomsverksamheten i distriktet.

Den ena motionen från GOT om att införa idrott utan gränser även på DM bifölls.

Den andra motionen så diskutterades den första att-satsen om att distriktet ska köpa in nya juniorklot.

Det framfördes åsikter om att klubbarna själva ska köpa in kloten för att sedan kunna söka bidrag från idrottslyftet, vilket distriktet inte kan, och att distriktet kunde hjälpa till vid dessa ansökningar och att dessa pengar kunde användas till andra ändamål i distriktet. Sluten omröstning begärdes och resultat av denna blev att distriktet ska köpa in juniorklot för att kunna låna ut till behövande klubbar när de har ungdomsaktivitet. Den andra att-satsen i motionen bifölls.

Vad det gäller motionerna till SBF så hänvisar vi till protokollet, vissa av motionerna tyckte mötet som styrelsen och flera av dem så röstade mötet mot styrelsens åsikter om dem.

Valberedningen presenterade sitt förslag och mötet valde Lennart Hallgren LER som ordförande. När vi kom till punkten val av ledamöter så föreslog valberedningen omval av Bert Nilsson SKT coh Agneta Ohlsson KÅL. På mötet nominerades Andreas Pettersson HÄL och efter en kort presentation av honom så gick mötet till röstning (sluten). Efter rösträkningen så visade sig att mötet valde att välja Agneta Ohlsson och Andreas Pettersson till ledamöter i 2 år.

Den sittande styrelsen var inte förberedd på att någon styrelsemedlemmmarna skulle avgå, eftersom de antog att valberedningens förslag skulle antas av Årsmötet och därför så hade de inte förberett någon gåva till avgående Bert som tack för hans insatser i styrelsen, detta kommer att uppmärksammas vid ett senare tillfälle.

Suppleanterna valdes enligt valberedningens förslag Henrik Hugosson LID och Magnus Halleen GOT.

Som ny valberedning valdes Tove Orrbeck GOT ordförande, samt Björn Jorhede GBB och Kenneth Lindvall VPC.

Efter omröstning så utsågs Robert Boström, Tommy Gustavsson samt Pablo Patron till ditriktets ombud på SBF:s årsmöte den 20-21/4 i Göteborg

Före prisutdelningen till fjolårets seriespelsvinnare så delades det ut ett förtjänsttecken till Hans-Erik Hermansson PNU för hans arbete i över 10 år i styrelsen i Partilleboule. Hans-Erik framförde sitt tack till de som nominerat honom men ansåg att det finns fler som gjort mer för boulen i klubbar eller distrikt och rekommenderade mötet att nominera dem till förtjänsttecken till nästa år, 10 år i förening eller 6 år i distrikt. Efter prisutdelningen avslutades det långa och tidvis stormiga mötet.Några av klubbarna samlades efteråt för diskuttera riktlinjerna för den sk. TDS-serien.

Webmaster reserverar sig för eventuella fel elller missuppfattningar.

Skribent: Hans- Erik Hermansson

Noteringar från domarträffen 25/10 2020

Arbetsbok GDPR

Resultat 2020

Lag-DM öppen 8/2

Lag-DM veteran 9/2

 

Godkända tävlingsledare


Tävlingar i distriktet

 

 

   

RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland

Vår kontaktperson hos RF-SISU är:
Linnéa Tyden Busck
Mobil 0709-26 58 81
E-post:
This is a mailto link

Juniorklot
Vi har juniorklot för utlåning.

Kontaktperson: Bert Nilsson,
mobil 0708-26 79 29

räknare
besöksräk

Postadress:
Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Jonny Aronsson, Öjersjövägen 11B
433 50 Öjersjö

Kontakt:
Tel: 0708267929
E-post: gbbfkansli@vgidrott....

Se all info