Hoppa till sidans innehåll

Synpunkter på styrelsens hantering av byte av ordförande?

28 MAR 2013 12:55
Nytt extra årsmöte eller tf. distriktsordförande till nästa årsmöte ?
  • Uppdaterad: 27 MAJ 2013 10:02

Hej Boulare.

Den nyvalda styrelsen från årsmötet den 10/3 fick på sitt första möte efter årsmötet besked att ordförande Lennart Hallberg avgick.

Efter att ha konsulterat f.d. distriktsordförande och tillika f.d. förbundsordförande Robert Boström valde styrelsen att utse den valde suppleanten Magnus Halleen (f.d. distriktsordförande m.m.) till t.f. ordförande till nästa årsmöte. Efter att ha fått några reaktioner från några av distriktets klubbmedlemmar så kontaktades SBF som rekommenderade oss att kontakta RF:s jurist.

 

Vår undran är om ni som medlemmar i distriktet godtar vårt agerande i den uppkomna situationen, dvs att Magnus Halleen är tf. distriktsordförande till nästa årsmöte eller är det så att ni vill att vi kontaktar den nya valberedningen och ber dem att ta fram en kandidat till ordförande och att vi kallar till ett extra årsmöte där då val av ny ordförande kommer att ske?

 

Vi bifogar mailkonversationen mellan oss och RF enligt nedan.

Med vänliga hälsningar
Hasse Hermansson
Kassör
 
Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
e-mail This is a mailto link
tel.nr 0104-505014

 

Hej Magnus,

1.       Styrelsledamöter (inkl ordförande) har rätt att få lämna (avgå ur) styrelsen.

2.       Det måste alltid finnas en beslutför styrelse, dvs jag anser att fler än hälften av totala antalet inte kan lämna. Då måste förs extra årsmöte utlysas för fyllnadsval.

3.       Vald suppleant/ersättare kan gå in i styrelsen för det fall någon avgår ur densamma. I det fallet blir ersättaren fullvärdig ledamot.

4.       Om ordföranden avgår kan v.ordf inträda i dennes ställe som t.f ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. I princip kan även en ersättare som klivit in som fullvärdig ledamot utses till t.f ordförande om styrelsen så beslutar (konstituerar sig).

5.       Ytterst är det alltid medlemmarna som avgör – och om de så anser kan ett extra årsmöte inkallas för fyllnadsval.

Alltså – det ni har gjort är inte fel, förutsatt att medlemmarna känner sig nöjda.

Bästa hälsningar

/Christer P

--------------------------------------------------------------
Christer Pallin
Chefsjurist/Head of legal affairs
Riksidrottsförbundet/Swedish Sports Confederation
SISU Idrottsutbildarna/Swedish Sports Education
+46 70 554 37 39 (mobile)
+46 8 699 61 31 (office)
+46 8 699 62 00 (fax office)
This is a mailto link
www.rf.se / www.sisuidrottsutbildarna.se
Idrottens Hus, Södra Fiskartorpsvägen 15 A
114 33 Stockholm
Sweden

 

 

 

Från: Magnus Halleen [mailto:This is a mailto link]
Skickat: den 26 mars 2013 11:52
Till: Christer Pallin (RF)
Kopia: This is a mailto link
Ämne: Ordförande i Göteborg & Bohusläns Bouleförbund.

 

Hej Christer.

 

Fick ditt namn av Kansliet på Svenska Bouleförbundet.

 

Vi har en liten undran om vi har gjort rätt eller om vi bör agera på ett annat sätt:

 

Bakgrund:

Den 10 mars hade vi årsmöte. På detta möte valdes Lennart Hallgren till ordförande i distriktet för ett år.

Vid val av övrig styrelse blev en av valberedningen föreslagen kandidat inte vald, utan mötet hade en annan kandidat.

 

Den 14 mars har vi konstituerande möte. Innan mötet börjar meddelar Lennart Hallgren att han ställer sin plats till förfogande. Han ansåg att vi hade en väl fungerande styrelse året innan (samma som valberedningens förslag).

Nu när årsmötet ändrade på styrelsens sammansättning, samt att Lennart ansåg att det bara kom klagomål på det jobb som vi la ned i styrelsen, så inverkade det för mycket på hans privatliv att han valde att avgå.

 

Nu sitter vi 4 dagar efter årsmötet utan ordförande för året.
Vi stämmer av med Robert Boström, som tidigare varit ordförande både i distriktet och i förbundet, hur vi kan gå till väga.

Vi får av honom 3 alternativa lösningar.

 

1)      Kontakta den nya valberedningen och utlys ett extra årsmöte.

2)      Jobba under året utan ordförande, så har det skett i andra distrikt. Man väljer ordförande för mötet, men mellan mötena hade de ingen ordförande.

3)      Lyft upp någon ur den nyvalda styrelsen till ordförande.

 

På årsmötet valdes jag in som suppleant och efter en del diskussioner accepterade jag på mötet att vara ordförande under 1 år.

 

Nu har det kommit några frågor från en del medlemmar om vi har behandlat denna fråga på ett stadgeenligt sätt.

 

Våra stadgar finns att läsa här: https://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_36320/cf_74/stadgar.pdf

 

Jag hoppas du kan hjälpa oss att reda ut denna fråga.

 

 

Med vänliga hälsningar

Göteborg & Bohusläns Bouleförbund.

Magnus Halleen

Tel: 031 733 05 07

Mail: This is a mailto link

 

Skribent: Hans- Erik Hermansson
Epost: This is a mailto link

Noteringar från domarträffen 25/10 2020

Arbetsbok GDPR

Resultat 2020

Lag-DM öppen 8/2

Lag-DM veteran 9/2

 

Godkända tävlingsledare


Tävlingar i distriktet

 

 

   

RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland

Vår kontaktperson hos RF-SISU är:
Linnéa Tyden Busck
Mobil 0709-26 58 81
E-post:
This is a mailto link

Juniorklot
Vi har juniorklot för utlåning.

Kontaktperson: Bert Nilsson,
mobil 0708-26 79 29

räknare
besöksräk

Postadress:
Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Jonny Aronsson, Öjersjövägen 11B
433 50 Öjersjö

Kontakt:
Tel: 0708267929
E-post: gbbfkansli@vgidrott....

Se all info