Hoppa till sidans innehåll

Information från Valberedningen avseende styrelseledamotsval vid Distriktsmötet 2017!

30 NOV 2016 23:17
Ja, det är som det brukar.....en del avgår från sina poster och en del hoppar av. Vem gör vad?
  • Skapad: 30 NOV 2016 23:17

Så här står det i NSBF´s stadgar:

Kap 5. VALBEREDNINGEN

§ 20 Åliggande

Valberedningen skall senast den 15 november tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid distriktsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast den 1 december skall valberedningen meddela föreningarna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval. Valberedningen skall i sitt arbete verka för en jämn könsfördelning och att olika åldersgrupper blir representerade i styrelsen. Valberedningen skall avge förslag till styrelsearvoden enligt § 12 pkt. 11.

Vilka står i tur att avgå?
1. Ole Janson, SKL.
2. Tommy Andersson, SUN.
3. Stefan Kulinder, SUN.
4. Kristina Hedmyr, PIT.

Vilka har avböjt omval?
1. Tommy Andersson, SUN.
2. Stefan Kulinder, SUN.
3. Kristina Hedmyr, PIT.

Ole Janson har suttit i styrelsen som Ordförande.
Tommy Andersson har suttit i styrelsen som Tävlingsansvarig (TA).
Stefan har suttit i styrelsen som Vice Ordförande.
Kristina har suttit i styrelsen som Utbildningsansvarig (UA).

När NSBF skall ha sitt Distriktsmöte 2017 skall det väljas en Ordförande på 1 år och 3 ledamöter på vardera 2 år.
De 3 ledamöterna väljs officiellt just som ledamöter, men i praktiken så eftersöks det nya ledamöter som skall fungera som TA och UA.

Föreningarna kan nominera kandidater fram till den 15/1 2017 och detta skall göras till Valberedningens Ordförande Majlis Israelsson. (This is a mailto link).

Information om övriga val som skall göras kommer i dagarna.

 

Skribent: Magnus Sandberg
E-post: This is a mailto link
gästbok


SISU-logga 180X93 

Föräldratelefonen 200x200


Postadress:
Norra Sveriges Bouleförbund
Gun-Britt Jansson, Köpmangatan 12, lgh 1103
931 31 Skellefteå

Kontakt:
Tel: 0702706280
E-post: This is a mailto link

Se all info