Hoppa till sidans innehåll

INFO i Covid-19 tider

09 OKT 2020 10:08
 • Skapad: 09 OKT 2020 10:08

Coronaviruset och idrottsrörelsen

Uppdaterad: 08 OKT 2020 13:49

På den här sidan samlar RF den senaste informationen om corona och idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Vi svarar på några av de vanliga frågorna på vår FAQ-sida. Om du har fler frågor om corona och idrott, This is a mailto link.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 deltagare. Syftet är att minska smittspridningen.

Förtydligande om vad förbudet innebär för idrotten.

 

Förslag om undantag för idrott

Den 29 september meddelade regeringen att man planerar att ge idrotten undantag att höja gränsen för publik – på ett smittsäkert sätt – till 500 personer från den 15 oktober. Den 8 oktober meddelade dock regeringen att beslutet skjuts fram på grund av ökad smittspridning

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som gäller från och med den 14 juni är:

 • Om möjligt vara utomhus
 • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Folkhälsomyndighetens råd innebär att det är tillåtet att spela matcher och träningsmatcher, anordna tävlingar och cuper. Men i och med regeringens förbud (se ovan) behöver verksamheten anpassas till exempel vad det gäller åskådare. Förtydliganden om inomhusidrott och idrott med närkontakt

 

RF:s pågående arbete

RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till specialidrottsförbunden (SF). Bland annat finns en e-postadress enbart för frågor om coronaviruset och idrotten: This is a mailto link. RF har en kontinuerlig dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten med flera om ekonomiskt stöd under coronakrisen och hur idrottsrörelsen påverkas av de restriktioner som myndigheterna beslutat om.

 

Ekonomiskt stöd (kompensationsstöd) hösten 2020

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kommer kunna ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020. Det kommer att bli två ansökningsomgångar: den första öppnar i mitten av oktober och den andra öppnar i mitten av januari.

Info om kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020

Info om kompensationsstöd till specialidrottsförbund hösten 2020

 

Bakgrund till kompensationsstödet:

Den 11 juni tog RS beslut om att begära ytterligare krisstöd för perioden höstens verksamhet. RF bad samtliga 72 medlemsförbunds bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas, om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar året ut. Förbundens behov juli till och med september uppskattades till 1 260 miljoner kronor.

Den 21 augusti kom regeringen med förslag på förlängt stöd på 1 miljard kronor till idrottsrörelsen för andra halvåret 2020, och den 5 september hade man kommit överens med Liberalerna och Centerpartiet om stödet.

 

Tidigare ekonomiskt krisstöd

RF samlade den 12 mars företrädare för SF i olika idrotters högstaligor och intresseföreningar. RF inledde också en kartläggning av ekonomiska och andra konsekvenser för idrotten. RF:s ordförande Björn Eriksson lämnade den 18 mars över den första beräkningen till idrottsminister Amanda Lind. Idrottsföreningar beräknades förlora minst 500 miljoner kronor på inställda evenemang från 12 mars till 30 april.

Regeringen meddelade den 20 mars att man beslutat om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten.

 

Fördelning av krisstödet för första halvåret 2020

 

För föreningar

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Stockholms Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av coronakrisen –totalsumman blir lika stor som 2019. RS har också beslutat att föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva utomhusträning.

 

Mer information om coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk 

Regeringens samlade information om coronaviruset

Utrikesdepartementets reseinformation.

Krisinformation från svenska myndigheter

 

Om du känner dig sjuk

Vid symtom och misstänkt smitta ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

 

Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens sida "Skydda dig själv och andra"

Mer om: Coronaviruset

Publicerad: 12 mar 2020 12:43 

 

Förtydligande kring inomhustävlande

Tävlingsverksamheten flyttar nu allt mer inomhus.

 • Uppdaterad: 08 OKT 2020 14:17

Tävlingsverksamheten flyttar nu in i landets boulehallar och naturligtvis fortsätter vi som tidigare att följa de rekommendationer landets myndigheter ger och de anpassningar av tävlingsbestämmelser som tidigare gjorts med anledning av den pågående pandemin.

Vi vill dock göra ett antal förtydliganden specifikt för inomhustävlande. Ansvaret på såväl funktionärer som deltagare blir än tyngre nu när vi trängs på mindre ytor och i lokaler som kanske inte alltid är välventilerade. Arrangören måste speciellt tänka på:

 1. att vid tävlingar inomhus krävs noggrann och frekvent rengöring av toaletter och andra gemensamma ytor
 2. att noggrant planera för deltagarna så att trängsel undviks i sekretariat, gångar och cafeteria
 3. att sätta upp tydliga anslag kring det som förväntas av deltagarna vad gäller att minska risken för smittspridning
 4. att inför varje arrangemang göra en tydlig plan för hur man ska säkerställa punkt 1-3
 5. att försäkra sig om eventuella lokala och regionala föreskrifter och förbehåll

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens och RF:s föreskrifter och kan snabbt behöva anpassa tävlingsverksamheten. Förbundsstyrelsen kommer under sina sammanträden att fortlöpande hantera frågor som berör coronapandemin.

 

Tävlingsverksamheten under Coronapandemin 

Myndigheterna och Riksidrottsförbundet har tagit fram allmänna riktlinjer för idrotten i Sverige. Sedan har SBF:s tävlingskommitté tagit fram kompletterande regler för tävlingsspel inom boule. 

Uppdaterad 2020-08-23

Från 14 juni och framåt tills nya beslut tas gäller följande:

 • Om möjligt vara utomhus
 • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Genomför en riskbedömning
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)

För bouleföreningar gäller dessutom:

 • Samtliga tävlingar görs om till lokala. Detta för att minska resandet samt att pressen på tävlingsarrangören minskar då de inte kan ta emot så många deltagare.
 • Dispenskravet för spelande domare tas bort. På en lokal tävling kan dispens om spelande domare ansökas. Dispenskravet tas bort för att underlätta för arrangören att få ihop ekonomin.
 • Max 16 lag. Då det maximalt får vara 50 deltagare på ett arrangemang och detta innefattar både utövare, ledare, funktionärer, familjemedlemmar, publik med flera så får inga sanktioner ges för fler än 16 lag Gäller ej från och med 200823
 • Ingen kroppskontakt. Inga handslag eller annan kroppskontakt får förekomma, varken inom lagen, mellan lagen och/eller med domaren. Gäller före, under och efter match.
 • Lagen ska hålla avstånd. Lagen ska hålla sig på olika ändor av banan.
 • Avstånd ska hållas vid mätning. Vid en eventuell mätning ska distans hållas. Endast en person får mäta och endast en från varje lag får gå nära mätningen vid eventuella diskussioner.
 • Krav på informationsaffischer. Det ska vara ett krav på samtliga arrangörer att de har informationsaffischer uppsatta på flera ställen i samband med spelområdet och eventuell försäljning.

 

Från och med 23 augusti gäller dessutom följande:

En bouletävling kan sammanlagt under en dag/helg ha fler än 50 utövare MEN då krävs följande:

 •  att det aldrig befinner sig mer än 50 personer på spelområdet samtidigt (inräknat såväl funktionärer, utövare, domare samt eventuell publik).
 • att det mellan de olika spelstarterna är gott om tid mellan det att den ena gruppen lämnar spelområdet och att den nya ansluter.
 • att man säkerställer med berörd polismyndighet att sammankomsten inte strider med gällande myndighetsbeslut (det kan variera mellan de lokala polismyndigheterna). 

OBS!! Svenska Bouleförbundet eller något av dess SDF kan/får aldrig ge dispens för fler än 50 personer. Det är just nu lag mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer och är straffbart om det inte efterföljs. Tänk på att det är ni som arrangör som är ansvariga för att det inte är fler än 50 personer på plats samtidigt.

Kravet att alla tävlingar görs till lokala innebär att de tävlingar som har fått en godkänd regional sanktion måste ansöka på nytt till sitt SDF. 

Mer information: This is a mailto link 
                             This is a mailto link

Hela dokumentet om tävlingsverksamheten i boule

RF:s sida om idrotten och corona 
Information från polisen

 

Direktlänk nedan:

 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

 

Skribent: JåGus
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Östsvenska Bouleförbundet
JåGus Gustafsson, Gillesvägen 20
574 41 Vetlanda

Kontakt:
Tel: +46703285171
E-post: This is a mailto link

Se all info