Hoppa till sidans innehåll

Motion från RPC


Motion till ÖSBFs distriktsmöte våren 2020
Linköping 2019-10-09 

Angående medlemsavgift till Östsvenska Bouleförbundet (ÖSBF).

Bakgrund
Med avseende på antal ombud vid ÖSBFs distriktsmöte så bestäms enligt stadgarna (§ 10) detta utifrån antal licensierade medlemmar i föreningen. Ombud förekommer bara som heltal, alltså måste man, på metod som i stadgarna, indela föreningarna i grupper med olika antal licensierade medlemmar, typ 0 – 10 medlemmar ett ombud, 11 – 20 medlemmar två ombud o.s.v. Det finns en logik i att en ”stor” förening ska ha ett större inflytande (fler röster) än en ”liten” förening.
Förenings medlemsavgift till ÖSBF har under ett stort antal år legat fast på 500 kr. Vid distriktsmötet 2019 höjdes avgiften under pågående möte med 50 %. Argumentet för höjningen var en kraftigt underbalanserad budget. För en liten förening med 10 licensierade medlemmar blev årskostnaden nu 75 kr per medlem och för en stor förening med 100 licensierade medlemmar 7,5 kr per medlem.
Nyttan och glädjen med att ha spelarlicens bör rimligen vara ungefär densamma för den enskilde spelaren oberoende av föreningens storlek. Jag får försäkring och rätt att delta i seriespel, distriktsmästerska, svenska mästerskap och alla olika tävlingar i hela landet. Här har ÖSBF en viktig roll.
För föreningen, som förening, är nyttan med ÖSBF inte lika påtaglig även om den finns.
Syftet med förslaget nedan är inte att öka den sammanlagda totala avgiften till ÖSBF. Skulle ÖSBFs verksamhet fordra/möjliggöra en ökad/minskad finansiering är det enkelt att genomföra den med en smärre justering.
Tanken bakom idén är främst avsedd att på ett rättvist sätt fördela avgiften i förhållande till nyttan. En fast mindre föreningsavgift och en justerbar avgift per licensierad medlem.
Förslaget nedan skulle om det varit i kraft 2019 (30 föreningar med totalt 667 licensierade spelare, 22,2 st i snitt per förening) ha medfört en avgiftsintäckt till ÖSBF
på totalt 30 x 85 + 667 x 30 = 1 050 + 20 010 = 22 560 kr
att jämföra med hur det faktiskt var år 2019: 30 x 750 = 22 500 kr.

Förslag
Att införa en årlig medlemsavgift att betala till ÖSBF bestående av
1. En låg fast föreningsavgift om 85 kr
2. En justerbar avgift om t.ex. 30 kr per licensierad spelare i föreningen

Med vänlig hälsning

Johan Nordlander, RPC, licens 19058

__________________________________________________

Motionen hanteras på distriktsårsmötet, § 10.

Uppdaterad: 15 MAR 2020 18:49 Skribent: JåGus
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Östsvenska Bouleförbundet
JåGus Gustafsson, Gillesvägen 20
574 41 Vetlanda

Kontakt:
Tel: +46703285171
E-post: This is a mailto link

Se all info