Hoppa till sidans innehåll

Licensförsäkran


                                   Bouleförbundets logga

Försäkran om licensinnehav

I SBF:s tävlingsbestämmelser kap 1, § 7, stadgas bl. a att "…Då medlem deltar i tävling ska licensen medföras och inlämnas till sekretariatet före spelstart. Spelare som inte kan visa upp licens ska rapporteras till SBF…"

Undertecknad försäkrar med min namnteckning nedan att jag innehar giltig tävlingslicens för innevarande år för nedan angiven förening.

V.V. TEXTA

Namn:

Licensnummer:

Tävling: 

Förening:

Arrangör:

Orsak till att licensen ej kan visas upp:

 

Datum:

Namnteckning:

 

Osant intygande kan medföra bestraffning enligt RF stadgar 14 kap, 2§, pp 9 och 14: "den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilseleder eller försökt vilseleda funktionär eller annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller Idrotts AB i eller vederbörandes idrottsliga verksamhet"

Detta dokument insänds till SBF kansli efter avslutad tävling tillsammans med domarrapporten.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:37 Skribent: JåGus
Epost: This is a mailto link

Nu med det samma.jpg

Mars.jpg

3. Mars 4.jpg

Postadress:
Östsvenska Bouleförbundet
JåGus Gustafsson, Gillesvägen 20
574 41 Vetlanda

Kontakt:
Tel: +46703285171
E-post: ostsvenska@svenskbou...

Se all info