Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till konstituerande föreningsstämma för en allians mellan bouleföreningarna i Stockholm

28 AUG 2020 23:18
Tävlingsboulen i Stockholms län är i behov av anläggningar såväl utomhus som inomhus. En allians med många anslutna föreningar blir en trovärdigare aktör i framtida förhandlingar med byggföretag, kommuner och andra tänkbara motparter.
 • Uppdaterad: 28 AUG 2020 23:18

Bouleklubbar anslutna till Stockholms Bouleförbund kallas härmed till konstituerande föreningsstämma

Föreningsformen för en allians föreslås bli ekonomisk förening.

Kallelse: Kallelse till konstituerande föreningsstämma.pdf

Förslag till stadgar: Förslag till stadgar för alliansförening.pdf

Tid: lördagen den 12 september 2020 kl. 15:00

Plats: Prins Bertils Boulehall, Rosendalsvägen 38, Stockholm

Videokonferens: Instruktioner för videokonferensen

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid föreningsstämman
 3. Mötesordförandes val av protokollförare
 4. Val av två (2) protokolljusterare
 5. Beslut att bilda en ekonomisk förening och anta stadgar för 
  Stockholm Boule Arena ek. för.
 6. Val av fem (5) styrelseledamöter och två (2) styrelsesuppleanter
 7. Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant
 8. Val av valberedning
 9. Mötet avslutas

Vid antagande av stadgar fastställs insatsen för klubben. Insatsen återbetalas om klubben väljer att avsluta sitt medlemskap i alliansen. Årlig medlemsavgift är inte aktuell. Medlemskap i den ekonomiska föreningen förutsätter ingen omedelbar arbetsinsats för klubbens medlemmar annat än på frivillig basis.

Den ekonomiska föreningens styrelse har i uppdrag att engageras i och verka för anläggande och byggande av tävlingsarenor för boule inom regionen.

Dan Backne, Leif Eklöf, Jarmo Repka e.u.

Klubbordförande / Fullmakt

OBS! Den som har för avsikt att delta i den konstituerande föreningsstämman ska vara registrerad som klubbordförande eller ha fullmakt för att företräda klubben vid föreningsstämman.

Förslag på kandidater

Eftersom det är en konstituerande föreningsstämma finns det ännu ingen valberedning. Styrelsen, revisorerna och valberedning kommer att väljas vid mötet. Vi uppmanar klubbarna att föreslå lämpliga kandidater till dessa poster. Vänligen sänd era förslag på kandidater till This is a mailto link.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Stockholms Bouleförbund

Skribent: Styrelsen för Stockholms Bouleförbund
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Stockholms Bouleförbund
Jan Pernolf, Armfeltsgatan 8
115 34 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0736762441
E-post: This is a mailto link

Se all info