Hoppa till sidans innehåll

Konstituerande föreningsstämma för en allians mellan bouleföreningarna i Stockholm återupptas

18 MAJ 2021 01:05
Tävlingsboulen i Stockholm är i behov av anläggningar. En allians med många anslutna föreningar blir en trovärdig aktör i framtida förhandlingar med kommuner, byggföretag och andra tänkbara motparter över kommungränserna.
 • Uppdaterad: 18 MAJ 2021 01:05

Till medlemsföreningarna i Stockholms Bouleförbund

Konstituerande möte för Stockholm Boule Arena ekonomisk förening inleddes den 12 september 2020. Mötet ajournerades för översyn och komplettering av det förslag till föreningens stadgar som då hade presenterats.

Stadgeförslaget har nu reviderats och klubbarna har kallats till återupptagen konstituerande föreningsstämma. Kallelsen gick ut via epost 27 april till samtliga medlemsföreningar i Stockholms Bouleförbund.


TID

 • Tisdagen den 18 maj 2021 kl. 19-21

PLATS

 • Videokonferens i Teams (se nedan)
 • På plats i Prins Bertils Boulehall, Rosendalsvägen 38, Stockholm

Kallelse: Gick ut via epost 27 april till medlemsföreningar i Stockholms Bouleförbund 

Reviderat förslag till stadgar: Förslag stadgar Sth Boule Arena ek för.pdf


VIDEOKONFERENS

Videokonferens i Microsoft Teams
Anslut via er dator eller mobilappen för Teams

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid föreningsstämman
 3. Mötesordförandes val av protokollförare
 4. Val av två (2) protokolljusterare
 5. Beslut att bilda en ekonomisk förening och anta stadgar för 
  Stockholm Boule Arena ek. för.
 6. Val av fem (5) styrelseledamöter och två (2) styrelsesuppleanter
 7. Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant
 8. Val av valberedning
 9. Mötet avslutas

Stockholm Boule Arena ekonomisk förening

Föreningsformen för en allians föreslås bli ekonomisk förening.

Vid antagande av stadgar fastställs insatsen för klubben. Insatsen återbetalas om klubben väljer att avsluta sitt medlemskap i alliansen. Årlig medlemsavgift är inte aktuell. Medlemskap i den ekonomiska föreningen förutsätter ingen omedelbar arbetsinsats för klubbens medlemmar annat än på frivillig basis.

Den ekonomiska föreningens styrelse har i uppdrag att engageras i och verka för anläggande och byggande av tävlingsarenor för boule inom regionen.

Företräda klubben vid föreningsstämman (Klubbordförande / Fullmakt)

OBS! Den som har för avsikt att delta i den konstituerande föreningsstämman ska vara registrerad som klubbordförande i Idrottonline, eller ha fullmakt för att företräda klubben vid föreningsstämman.

Eventuell fullmakt som lämnats till mötet i september 2020 är fortfarande giltig. Fullmakt för en annan representant för klubben sänds till Stockholm Bouleförbund via e-post (This is a mailto link).

Förslag på kandidater

Den nybildade ekonomiska föreningens styrelse föreslås bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare två ledamöter och två styrelsesuppleanter. Vidare ska mötet välja revisor med suppleant samt valberedning.

Eftersom det är en konstituerande föreningsstämma finns det ännu ingen valberedning. Styrelse, revisorer och valberedning kommer att väljas vid mötet. Klubbarna har uppmanats att föreslå lämpliga kandidater till dessa poster och sända förslag på kandidater till This is a mailto link.

Med vänliga hälsningar,

Enligt uppdrag
Jarmo Repka, mötessekreterare
Stockholm Boule Arena ek för under bildande
Skribent: Niklas Holmström
E-post: This is a mailto link

Följ Stockholm Boule

     Facebook    Twitter    Instagram    YouTube  

Årets Bouleprestation
Stockholm 2021

Årets Bouleprestation i Stockholm 2021 - Tempête club de Pétanque

Årets Bouleprestation i Stockholm 2021 tilldelas bouleklubben Tempête Club de Pétanque (TED)

Motivering: "För klubbens seger i ’Inomhus-SM för Klubblag' och deras spel i Europacupen samt för en klubbkultur där de visar att man kan ha roligt mitt i allvaret."


Korpen Sthlm Boule

Korpen Stockholm Boule

ANMÄLAN ÖPPEN
Säsongen 2022 Utomhus
Sista anmälningsdag 1 maj
www.korpenstockholm.se/boule


Följ oss på Youtube

Skolboule

Skolboule - Idrotten för alla!
Boule är den perfekta skolidrotten.

Utvalda videos


Stadskampen

Stockholm vs Helsingfors

Stadskampen "XXI" (2021) - Uppskjuten till april 9-10 2022

Bilder från tidigare år 

2021   2019   2018   2017
2016   2015   2014   2013

Postadress:
Stockholms Bouleförbund
Jarmo Repka, Trädgårdsvägen 3 lgh 1102
194 46 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: 0707953390
E-post: info@stockholmboule....

Se all info