Hoppa till sidans innehåll

Förening


Föreningsstyrelsens ansvar
När en person blir vald till styrelseledamot av medlemmarna på föreningens årsmöte inträder ett ansvarstagande. Han eller hon har genom valet fått övriga medlemmars förtroende att sköta föreningens förvaltning och förväntas göra det inom angivna ramar.

I styrelseledamöternas åliggande ingår särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, att ansvara för och förvalta föreningens medel, att tillställa revisorerna räkenskaper med mera samt att förbereda årsmöte.
Läs mer på RFs hemsida.

Information och regler från Skatteverket för ideella föreningar finner du på Skatteverkets hemsida.

From 1/1 2011 kräver RF att samtliga föreningar ska ha ett organisationsnummer. Om föreningen inte har något organisationsnummer ansöker ni om det hos Skatteverket.
Läs mer på RFs hemsida.

Aktuella avgifter (2012)
Årlig avgift till SBF 1 000 kr (betalas i förskott till bg 5722-9825)
Årlig avgift till distriktet - kontakta ert distrikt för aktuell avgift
Licensavgift senior 250 kr
Licensavgift junior 100 kr

Introduktionslicens (I-licens) 50 kr. Endast för nya medlemmar eller medlemmar som inte haft registrerad licens de senaste 3 åren.

Övergångsavgift under pågående säsong 200 kr
Licensavgift enbart nov/dec 125 kr senior och 50 kr junior
Tävlingsavgifter - se respektive inbjudan

LOK-stöd
Statligt Lokalt aktivitetsstöd
LOK-stödet är avsett att stödja ungdomsverksamheten (7-20 år) i föreningarna.
Ansökan görs via föreningens webbsida på IdrottOnline Klubb. Om föreningen inte har någon IdrottOnline klubb hemisda kan ni registrera och skapa en via IdrottOnline.
Läs mer på RFs hemsida

Rapportering till SBF
SBF samlar in statistik på de olicensierade medlemmarna inför årsskiftet. Detta för att sedan kunna rapportera aktuella uppgifter till RF.
Föreningen är dessutom ålagd att skicka in årsredovisning enligt SBFs stadgar.

Idrottsavtal
RF har avtal med flera samarbetspartners som erbjuder produkter/tjänster till reducerade priser till idrotten- RF, SISU Idrottsutbildarna, SoK, specialidrottsförbund, distrikt, idrottsföreningar eller medlemmar.
Läs mer på RFs hemsida.

Uppdaterad: 24 MAJ 2012 08:30  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...