Hoppa till sidans innehåll

Bilda förening


Information till föreningar som söker medlemskap i SBF

Ansökan om inträde görs på RFs blankett.
Ansökan skickas tillsammans med en kopia på föreningens stadgar till SBFs kansli. Normalstadgar för IF kan du ladda ner här.

Obligatoriskt organisationsnummer

I samband med RF-stämman 2009 beslutades att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket.

Ladda hem ansökan direkt från Skatteverkets hemsida, Ansökan organisationsnummer


Inträdesavgift ska erläggas när föreningen ansöker om medlemskap.
Avgiften är 250 kronor och är en engångsavgift.
Den årliga avgiften till förbundet är för närvarande 1 000 kronor per år.
Föreningen betalar dessutom en avgift till det SDF (Specialidrotts Distriktsförbund) som man tillhör. Avgiften varierar från distrikt till distrikt.

Medlemskapet innebär att föreningen ges möjlighet att delta i av förbundet sanktionerad tävlingsverksamhet samt arrangera egna tävlingar enligt SBFs gällande bestämmelser. Föreningens medlemmar får möjlighet att delta i förbundets verksamhet när det gäller utbildnings-, läger- och tävlingsverksamhet.

Som medlem i Svenska Bouleförbundet är föreningen ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Detta innebär att möjligheten att erhålla kommunala och statliga bidrag som lokalt aktivitetsstöd, anläggningsstöd etc. underlättas.
Dessutom får föreningen en egen hemsida utan kostnad. Läs mer.

Licensavgiften
betalas av föreningen och gäller per kalenderår.
Aktuella avgifter: 
Juniorlicens (tom det år man fyller 17) 100:-, Seniorlicens 250:-.
Licensen, som innefattar en olycksfallsförsäkring genom Folksam, löses på kansliet via föreningen. Försäkringen erbjuder ett grundskydd och gäller vid olycksfallsskador som inträffar under tävling och träning samt under resa till och från dessa.

Uppdaterad: 15 MAR 2011 14:01

  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...