Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Förbundsmötet är Svenska Bouleförbundets högsta beslutande organ.

Ordinarie förbundsmöte hålls årligen före april månads utgång på plats som beslutas av förbundsstyrelsen. Underrättelse om tid och plats skall tillställas föreningarna före den 1/12. Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningar och distrikt senast fyra veckor före mötet.

Rösträtten utövas av distriktsombud. Distrikten disponerar 49 röster. Varje distriktsstyrelse disponerar tre röster. Återstående röster fördelas på distrikten i proportion till antalet licensierade medlemmar per den 31/12. Distriktens röster ska utövas av ett ombud per röst.

Läs mer om förbundsmötet i stadgarna.


Motionsrätt
Motionsrätt till förbundet tillkommer:
- Förening
- Distrikt
- Förbundsrevisor

Motion ska ha inkommit till förbundsstyrelse senast den 15 januari.

Motioner läggs upp på förbundets hemsida.

Distrikt som önskar yttra sig över motion ska göra detta senast den 15 februari.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:53  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...