Hoppa till sidans innehåll

Disciplinnämnder


Inom SBF handläggs disciplinärenden på distriktsnivå i två regionala disciplinnämnder. Beslut i de regionala nämnderna kan överklagas till Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd. Alla ärenden i disciplinnämnderna behandlas enligt reglerna i 14-15 kap i RFs stadgar.

Adressen till alla nämnderna är: c/o SBF, Handelsvägen 22, 122 32  ENSKEDE

Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd (SBFd)

Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd, SBFd, består av 5 ledamöter som väljs av SBF:s årsmöte. SBFd är överklagansinstans och i vissa ärenden första instans för anmälningar.

I RF:s stadgar finns kapitlen 14 och 15 som reglerar i tur och ordning brott mot stadgar, regler och tävlingsbestämmelser samt medlemsärenden. SBFd är första instans i ärenden gällande kapitel 15 och överklagansinstans avseende kapitel 14. (Undantag bl a: anmälan mot en förbundsstyrelseledamot behandlas inte i SBFd.)

I SBF regelbok kan man finna hänvisningar till bestraffningar som både kan vara av tävlingsmässig natur men också av förbundsnatur.

Ett exempel är licensfusk:
En spelare som inte har licens men som falskt uppger detta drabbas av en bestraffning som dels innebär uteslutning ur tävling men personen anmäls också till förbundsbestraffning för brott mot RF:s stadgar. Då är distriktets disciplinnämnd (SDFd) första instans och SBFd är instansen dit bestraffningsbeslutet kan överklagas.

Exempel på kapitel 15-ärenden är uteslutning av medlem ur förening:
Beslutet av en förening att utesluta medlem kan endast överklagas av den som berörs. Man överklagar då till SBFd. Anledningen till detta är att föreningen är medlem av SBF (som alltså "äger" medlemmen). Distrikten är inga egna juridiska personer utan är endast en administrativ enhet tillhörande Förbundet, och har alltså inga egna medlemmar. Ärenden enligt kap 15 handläggs något annorlunda än kap 14.

 

Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd (SBFd)

Ulf Ivarsson
Ordförande

Hans T Carlsson
Ledamot

Martin Bjelk
Ledamot

Mats Peterson
Ledamot

Helene Rosenholm
Ledamot

 

Björn Jorhede
Suppleant

  

Patrik Andersson
Suppleant
 
Södra Disciplinnämnden (Sd)

Robert Boström, LID, Göteborgs & Bohusläns BF
Ordförande Sd

Stefan Andersson, KÄV, Sydsvenska BF
Ledamot

Lennart Persson, FFP, Hallands BF
Ledamot

Mattias Thorell
Wästgöta Dahls BF
Ledamot

Tommy Gustafsson, GBB, Göteborgs & Bohusläns BF
Suppleant

Thomas Trobäck, KLL, Sydsvenska BF
Suppleant

Gunnar Wåhlberg
Hallands BF
Suppleant

Vakant
Wästgöta Dahls BF
Suppleant

 
Norra Disciplinnämnden (Nd)

Leif Hansson
Norra Sveriges BF
Ordförande Nd

Johan Nilsson
Östsvenska BF
Ledamot

Bengt Berglund
Stockholms BF
Ledamot

Björn Knösch
Svealands BF
Ledamot

Conny Carlsson
Stockholms BF
Suppleant

Conny Plantin
Östsvenska BF
Suppleant

Mikael Rännar
Norra Sveriges BF
Suppleant

Vakant
Svealands BF
Suppleant

  

     
Uppdaterad: 11 OKT 2012 13:57  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...