Hoppa till sidans innehåll

Ärendehantering


1. Den som är berörd av saken får skicka en anmälan.

2. Nämnden beslutar att ärendet ska behandlas och påbörjar datainsamling. Det kan vara domarrapporter, protokoll, stadgar, vittnesmål mm.

3. När alla dokument kommit in, får alla berörda ta del av det inkomna materialet. Man kan skicka in kommentarer. Nämnden kan dessutom välja att be om kompletteringar.

4. Nämnden möts och diskuterar ärendet. Till sin hjälp har nämnden regler, tävlings-bestämmelser, stadgar (föreningens, distriktets, förbundets och RF).

5. Nämnden tar beslut i skuldfrågan. Är den anmälde skyldig eller inte till det den har anklagats för. Om nämnden finner att den anmälde är skyldig fattas beslut om påföljd.

6. Det finns bara 3 påföljder som kan utmätas, varning, böter eller avstängning. När det gäller avstängning så kan beslutet gälla: en idrott, alla idrotter, och/eller uppdrag. Observera att en medlem i ett idrottsförbund kan dömas att inte få utöva någon annan idrott heller. En fotbollsspelare med bouleintresse kan alltså bli avstängd både från fotbollsspel och boule. (Förutsätter medlemskap i båda föreningarna som tillhör RF)

7. Beslutet skickas till de berörda med instruktion om vart den som vill kan överklaga beslutet och när överklagan ska vara inne.

8. Beslut tagna av regional disciplinnämnd kan överklagas till SBFd. Beslut av SBFd överklagas till Riksidrottsnämnden, RIN. RIN är högsta beslutande organ och dess beslut kan inte överklagas vidare. I vissa fall krävs prövningstillstånd hos RIN.

Uppdaterad: 30 JAN 2010 14:18  

ccsport_logo

 

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...