Hoppa till sidans innehåll

Förtjänsttecken


Svenska Bouleförbundets förtjänsttecken är avsedda som en belöning till personer som gjort stora insatser för svensk boule och därigenom främjat Svenska Bouleförbundets syften, samt att det ska stimulera till fortsatta ledargärningar.


Nomineringar
Förslag om utdelning av förtjänsttecken ska framställas skriftligen med motiveringar till Förtjänstkommittén via Svenska Bouleförbundets kansli. Detta gäller samtliga förtjänsttecken avseende förbund och internationellt liksom förtjänsttecken i guld på förenings- och distriktsnivå. Förtjänstkommittén, som utreder inkomna förslag, består av ordförande och fyra ledamöter. Efter föredragning av kommittén fattas beslut av Svenska Bouleförbundets styrelse. Beslut om mottagare av tecknet ska fattas vid det första ordinarie styrelsemötet efter nomineringstidens utgång. Beslutanderätten kan delegeras till Förtjänstkommittén av förbundsstyrelsen.


På förenings- och distriktsnivå ska förslag framställas skriftligen med motiveringar till respektive distriktsstyrelse som utreder och beslutar. Samråd ska ske med Förtjänstteckenkommittén.


Förbundsstyrelsen kan i särskilda fall på eget initiativ utdela förtjänsttecken.
Förtjänsttecken finns i tre valörer: brons, silver och guld enligt nedan.


Ledarnivå Brons Silver Guld
Förening 10 år 20 år 25 år
Distrikt 6 år 12 år 18 år
Förbund 5 år 8 år 12 år
Internationellt 3 år 5 år 9 år

Tiderna räknas från förenings inträde i Svenska Bouleförbundet och Svenska Bouleförbundets inträde i Riksidrottsförbundet (1989).

Förtjänsttecken kan tilldelas:
a) funktionärer som har utfört ett förtjänstfullt arbete inom svensk boule under det antal år som framgår av tabellen ovan. (Det går inte att nominera till högre förtjänsttecken förrän personen tilldelats förgående lägre valör.)

b) person som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska boulesporten eller utländsk person som gjort svensk boule stora tjänster eller samarbetat förtjänstfullt med Svenska Bouleförbundet.

Förslag på person som ska tilldelas förtjänsttecken kan endast lämnas av föreningsstyrelse, distriktsstyrelse eller förbundsstyrelse inom Svenska Bouleförbundet. Endast ett förtjänsttecken kan delas ut per 12-månadersperiod för samma person.

Nomineringar kan göras fram till och med den 15 december.

Förtjänsttecken i brons och silver gällande förenings- och distriktsarbete delas ut vid respektive distriktsårsmöte. Alla förtjänsttecken i guld delas ut vid förbundsmötet likväl som förtjänsttecken i brons och silver gällande förbund och internationellt arbete.

Här finner du ansökningsblanketten.

 

Uppdaterad: 02 NOV 2010 09:32  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...