Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd Barn- och ungdomsidrott


Alla bouleföreningar som vill starta upp verksamhet eller som redan bedriver barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att ansöka om Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott. Nytt för perioden 2022-2023 är att ansökan för SBFs föreningar sker till RF samt att ansökan sker vid specifika ansökningstillfällen. Var därför ute i god tid om ni vill söka projektstöd.
 
Syfte, mål och målgrupp för Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott
Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.
 
Sökbara områden
Det finns tre områden som din förening kan söka stöd inom:
 • Uppstart och rekrytering
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbildning via förbundet
 
Uppstart och rekrytering
Projekt kan sökas för att skapa möjlighet för barn och ungdomar, och då särskilt underrepresenterade grupper, att hitta till och få vara med i idrotten.
 
Ni kan söka stöd för projekt med följande inriktning:
 • Uppstart av ny förening eller verksamhet vars huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar.
 • Rekryteringsinsatser. Projekt som riktar sig särskilt till grupper av barn och ungdomar som er förening inte når idag prioriteras, till exempel barn och ungdomar med annan etnisk tillhörighet, låg socioekonomi, funktionsnedsättning eller normbrytande sexuell läggning. 
 
Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor med utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga idrottsliga resultat.
 
Ni kan söka stöd för projekt med följande inriktning:
 • Utveckling av egna tränings- och tävlingsformer i er förening för att uppnå målbilden.
 • Köpa in material eller anpassa idrottsytor med syftet att förändra den idrottsliga verksamheten efter barn och ungdomars behov (ej ersättning av gammalt material eller utökning av verksamhet till exempel genom fler grupper).
 
Utbildning via förbundet
Er förening kan söka utbildningsbidrag på 50 procent av deltagaravgiften för era barn- och ungdomstränare inom:
 • Tränarutbildningar inom ramen för ert specialidrottsförbunds utbildningsstruktur.
 • Kompetenshöjande mötesplatser som arrangeras av ert specialidrottsförbund.
Ta kontakt med SBF för mer information gällande eventuella utbildningar och mötesplatser som är aktuella för just er förening.
 
Ansökan
Ansökan görs via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline. Här finns en manual för att skapa och skicka in ansökan.
 
Ansökningstillfällen
För perioden 2022-2023 finns fyra ansökningstillfällen. Se därför till att vara ute i god tid om ni planerar för att göra en satsning på barn- och ungdomsverksamhet. Efter sista datum för varje tillfälle får ni normalt besked om ni beviljats medel inom 14 dagar.
 • 31 januari 2022
 • 31 mars 2022
 • 30 september 2022
 • 31 januari 2023
 
Kontakt
Ansökan för SBFs föreningar handläggs av RF. Vid frågor kan ni kontakta RF på This is a mailto link. Ni kan även kontakta oss på This is a mailto link om ni vill bolla idéer eller har några frågor.
 
Läs mer om projektstöd IF på RF:s hemsida
 
Projektstöd IF barn & ungdom via distrikten
Ni kan även söka projektstöd hos ert RF SISU distrikt
 
Inkludering av underrepresenterade grupper
Ni kan söka stöd för
 • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • Att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov
 
Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Ni kan söka stöd för
 • Att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • Att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter
 • Idrottsövergripande utbildningar – aktivitet och organisationsledarutbildningar.
 
Läs mer på ditt distrikts hemsida eller ta kontakt er idrottskonsulent på distriktet.

Anläggningsstöd
Hos distriktet kan ni fortsatt även söka projektstöd till anläggningssatsningar.

Läs mer om bidrag på rf.se

Uppdaterad: 11 MAR 2022 08:32 Skribent: Frida Milevi
E-post: Adressen Gömd  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...