Hoppa till sidans innehåll

SISU-Idrottsutbildarna


SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studieförbund. Tillsammans med Riksidrottsförbundet ska vi stödja, leda, företräda, utveckla, folkbilda och utbilda idrottsrörelsen.

”Vi ska inte bara svara på frågorna, vi ska ställa frågorna.”

Med de ord som utgångspunkt grundades den svenska idrottsrörelsens studieförbund 1985, SISU Idrottsutbildarna. Allt sedan dess har klubbstugor och föreningslokaler varit SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan.

Idrottsrörelsens folkbildning bidrar till ett fortsatt starkt föreningsengagemang och är en nyckel för att få människor i föreningar att växa. SISU Idrottsutbildarnas arbete runt om i landet är en förutsättning för att idrottsrörelsen ska nå de strategiska målen mot 2025

SISU Idrottsutbildarna befinner sig mitt i idrottsrörelsen. Där sätts idéer i rörelse.

Se filmen Folkbildning och utbildning i idrottens studieförbund

 

SISU:s uppdrag

SISU Idrottsutbildarna ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Våra 19 RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå. SISU:s medarbetare arbetar i alla Sveriges kommuner och bidrar till föreningarnas utveckling.

SISU Idrottsutbildarna är en resurs för alla idrotter på såväl förbunds-, distrikts-, som föreningsnivå och har ett tydligt fokus på förening och individ. Att vi finns på olika nivåer över hela landet ger medarbetarna en bra inblick i vad som är på gång inom folkbildning, utbildning och idrottsrörelsen i stort, kunskap och erfarenhet som ditt förbund och förening kan få stöd i och ha stor nytta av.

SISU Idrottsutbildarna ska bland annat:

 • Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete, strategier och mål.
 • Med folkbildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens och individers utveckling utifrån behov och förutsättningar.
 • Skapa idrottsövergripande mötesplatser.
 • Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar erbjuds och genomförs.
 • Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmaterial för folkbildnings- och utbildningsverksamhet.
 • Fördela och följa upp statens anslag till idrottsrörelsens studie-, folkbildnings- och utbildningsverksamhet utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål.

 

Verksamhet

SISU Idrottsutbildarnas verksamhet ska alltid utgå från idrottens behov och se såväl individens som föreningens unika behov av folkbildning, utbildning och utveckling. SISU Idrottsutbildarnas bidragsberättigade folkbildningsverksamhet genomförs i följande former:

 • Föreningsbesök
 • Lärgrupp
 • Kurs
 • Processarbete
 • Föreläsning
 • Kulturarrangemang

Läs mer om våra verksamhetsformer på sidan om folkbildning

Organisation

SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och 19 distriktsorganisationer, RF-SISU distrikt. Det är det centrala förbundet SISU Idrottsutbildarna som tilldelas statsanslag och som sedan fördelar medlen inom distriktsorganisationen och det är förbundet som har den löpande kontakten med regeringen om hur verksamheten fortlöper.

SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt (RF-SISU distrikt) är alltså länken mellan det centrala och lokala och har en viktig roll i en sammanhållen idrottsrörelse. Distrikten ska värna om och säkerställa lokal närvaro där det personliga mötet med föreningen är centralt.

Som specialidrottsförbund vänder du dig till din idrottskontakt centralt för att få stöd och vägledning för utveckling och förändring inom ditt förbund.

Som förening och specialdistriktsförbund (SDF) vänder du dig till ditt RF-SISU distrikt för att få stöd och vägledning.

SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola, förlaget SISU Idrottsböcker och har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseet tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Uppdaterad: 16 DEC 2014 10:21  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...