Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Hur blir jag domare?

Det finns fyra olika domarnivåer – distrikts-, nationell, europeisk och internationell domare.

Distriktsdomare
Lämpliga medlemmar kan tas ut till domarutbildning av sitt distriktsförbund. De kan efter godkänd utbildning och prov utses till distriktsdomare. För att bli domare krävs ingen tävlingslicens, men man måste vara medlem i en förening ansluten till SBF. För att sedan utföra sina domaruppdrag krävs varken medlemskap eller tävlingslicens.

Man blir distriktsdomare genom att gå en domarutbildning och efter att ha gjort ett skriftligt prov, och godkänts vid detsamma. SBF:s domarkommitté ansvarar för dessa prov, men proven genomförs på distriktsnivå. Proven rättas av distriktets domaransvarige som efter granskningen avgör om domarlicens ska utfärdas. I tveksamma fall överlämnas proven till SBF:s domaransvarige för avgörande. Innan den nye distriktsdomaren får sin licens ska hen varit verksam som biträdande domare under minst en halv dag till huvuddomaren vid en sanktionerad tävling. SBFs kansli utfärdar licenser på uppdrag av distriktets domaransvarige.

Distriktsdomare har rätt att döma regionala och lokala tävlingar, och får även döma motsvarande tävlingar i andra distrikt än i det som utfärdat domarlicensen.

Minimiåldern för att bli distriktsdomare är 16 år.

Nationell domare
Distriktsdomare med minst två års erfarenhet av aktivt distriktsdomarskap kan ansöka till sitt distrikt om att få genomgå en nationell domarutbildning med nationellt domarprov.

Distriktet vidarebefordrar ansökan efter yttrande till SBF:s domarkommitté som beslutar i ärendet. SBF:s domarkommitté ansvarar för dessa prov, och proven genomförs i samband med den nationella domarutbildningen. Proven rättas av SBF:s domaransvarige som efter granskningen avgör om domarlicens ska utfärdas. Innan den nye nationelle domaren får sin licens ska hen varit verksam som biträdande domare under minst en halv dag till huvuddomaren vid en nationell tävling.

Nationell domare har rätt att döma alla tävlingar i Sverige, utom europiska och internationella, om inte förbundsstyrelsen beslutar annat. Minimiåldern för att bli nationell domare är 20 år.

Europeisk domare
Efter två års aktiv insats som nationell domare kan man komma ifråga som europeisk domare. Prov genomförs vanligen av CEP i anslutning till EM eller Europacup. Förbundsstyrelsen utser kandidater till detta prov. Kunskap i engelska är för närvarande ett krav.

Europeisk domare har rätt att döma alla tävlingar i Sverige samt europeiska tävlingar, om inte F.I.P.J.P beslutar annat.

Internationell domare
Efter två års aktiv insats som nationell domare kan man komma ifråga som internationell domare. Prov genomförs vanligen av FIPJP i anslutning till öppna VM. Förbundsstyrelsen utser kandidater till detta prov. Kunskap i franska och/eller engelska är för närvarande ett krav.

Internationell domare har rätt att döma alla tävlingar.

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se