Gå till innehåll

Traktamente

Blanketten ska vara SBF tillhanda under det år den gäller med fördel inom 2 månader efter resa. Om ej insänd, förfaller rätten till ersättning. Uppgifter markerade med * är obligatoriska.


Personuppgifter
Personuppgifter


Adress och mobilnummer behöver endast fyllas i om du ej fått ersättning tidigare från Svenska Bouleförbundet eller om uppgifterna ändrats.


10 Fyll endast i om du ej fått en utbetalning tidigare från Svenska Bouleförbundet.
Bankuppgifter
Fyll endast i om du ej fått en utbetalning tidigare eller bytt kontonummer.

Siffror

Siffror

Bokstäver
Om du kan numret på kostnadsställe så fyll gärna i:

Om du kan numret på projektet så fyll gärna i:
Resor inom landet

Avresa påbörjas före kl. 12:00 eller hemkomst efter kl. 19:00

Resan påbörjas efter kl. 12:00 eller hemkomsten är före kl. 19:00

Kan den anställde få tex vid övernattningar hos en släkting eller vän, eller vid övernattningar i husvagn, husbil och tält. Natt räknas mellan 00.00 och 06.00.

Siffror
Avdrag måltid
Resa utomlands
Har du haft ett uppdrag utomlands kolla vilka summor som gäller i det landet på skatteverket.se.
Har du haft ett uppdrag utomlands kolla vilka summor som gäller i det landet på skatteverket.se.Avdrag måltider:

Uppge antal frukostar

Uppge antal måltider

Antal heldagar


Endast siffror
Resekostnader
Milersättning
Resekostnadsersättning utgår för billigaste färdsätt. I de fall kollektiva färdmedel av tidsmässiga eller andra praktiska skäl ej går att använda kan ersättning för användandet av egen bil utgå med 25 kr/mil.

Uppge orter till och från.Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå. * (obligatorisk)
Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå.