Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studieförbund. Tillsammans med Riksidrottsförbundet ska vi stödja, leda, företräda, utveckla, folkbilda och utbilda idrottsrörelsen.

”Vi ska inte bara svara på frågorna, vi ska ställa frågorna.”

Med de ord som utgångspunkt grundades den svenska idrottsrörelsens studieförbund 1985, SISU Idrottsutbildarna. Allt sedan dess har klubbstugor och föreningslokaler varit SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan.

Idrottsrörelsens folkbildning bidrar till ett fortsatt starkt föreningsengagemang och är en nyckel för att få människor i föreningar att växa. SISU Idrottsutbildarnas arbete runt om i landet är en förutsättning för att idrottsrörelsen ska nå de strategiska målen mot 2025.

SISU Idrottsutbildarna befinner sig mitt i idrottsrörelsen. Där sätts idéer i rörelse.

SISU:s uppdrag

SISU Idrottsutbildarna ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Våra 19 RF-SISU distrikt Länk till annan webbplats. har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå. SISU:s medarbetare arbetar i alla Sveriges kommuner och bidrar till föreningarnas utveckling.

SISU Idrottsutbildarna är en resurs för alla idrotter på såväl förbunds-, distrikts-, som föreningsnivå och har ett tydligt fokus på förening och individ. Att vi finns på olika nivåer över hela landet ger medarbetarna en bra inblick i vad som är på gång inom folkbildning, utbildning och idrottsrörelsen i stort, kunskap och erfarenhet som ditt förbund och förening kan få stöd i och ha stor nytta av.

SISU Idrottsutbildarna ska bland annat:

 • Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete, strategier och mål.
 • Med folkbildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens och individers utveckling utifrån behov och förutsättningar.
 • Skapa idrottsövergripande mötesplatser.
 • Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar erbjuds och genomförs.
 • Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmaterial för folkbildnings- och utbildningsverksamhet.
 • Fördela och följa upp statens anslag till idrottsrörelsens studie-, folkbildnings- och utbildningsverksamhet utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål.

Verksamhet

SISU Idrottsutbildarnas verksamhet ska alltid utgå från idrottens behov och se såväl individens som föreningens unika behov av folkbildning, utbildning och utveckling. SISU Idrottsutbildarnas bidragsberättigade folkbildningsverksamhet genomförs i följande former:

 • Föreningsbesök
 • Lärgrupp
 • Kurs
 • Processarbete
 • Föreläsning
 • Kulturarrangemang

Läs mer om våra verksamhetsformer på sidan om folkbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisation

SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och 19 distriktsorganisationer, RF-SISU distrikt. Det är det centrala förbundet SISU Idrottsutbildarna som tilldelas statsanslag och som sedan fördelar medlen inom distriktsorganisationen och det är förbundet som har den löpande kontakten med regeringen om hur verksamheten fortlöper.

SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt (RF-SISU distrikt) är alltså länken mellan det centrala och lokala och har en viktig roll i en sammanhållen idrottsrörelse. Distrikten ska värna om och säkerställa lokal närvaro där det personliga mötet med föreningen är centralt.

Som förening och specialdistriktsförbund (SDF) vänder du dig till ditt RF-SISU distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få stöd och vägledning.

SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., förlaget SISU Förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseet tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Publicerad: 2022-12-27

Senast uppdaterad: 2022-12-27

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se