Hoppa till sidans innehåll

Bidrag idrottsföreningarna 2020

23 AUG 2019 08:47
  • Uppdaterad: 23 AUG 2019 08:47

Riksidrottsmötet (RIM) fattade i maj 2019 beslut om ramar och principer för ett nytt ekonomiskt stödsystem för idrotten. Systemet omfattar alla bidrag som Riksidrottsförbundet (RF) fördelar till idrottsförbund (SF), distriktsidrottsförbund (DF) och föreningar (IF).

 RF har sedan RIM arbetat i dialog med SF och DF för att färdigställa nya regelverk för de bidrag som kommer att gälla för de kommande åren. Beslut om regelverken i sin helhet fattas av Riksidrottsstyrelsen (RS) i september och oktober. 1 november kommer förändringarna i sin helhet vara beslutade och kommuniceras via RF:s hemsida samt övriga kanaler.

Det som är fastställt och klart idag, 2019-08-22, avseende stödet till IF är följande delar:

  • Projektstöd till anläggningar - IF kommer fortsatt via sitt DF ha möjlighet att ansöka om stöd till uppförande av idrottsanläggningar.
  • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin barn- och ungdomsverksamhet. Eventuella förändringar i regelverket sker tidigast till 2020-07-01.
  • Projektstöd barn- och ungdomsidrott – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka projektstöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Sökbara områden är ännu ej fastställda i detalj, beslutade principer från RF-stämman gör dock gällande att; Utveckling av ungdomsidrotten samt stöd för att möjliggöra idrottsdeltagande i socioekonomiskt utsatta områden ska ha ett särskilt fokus.
  • Projektstöd inkludering – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i föreningsverksamheten.

För att följa arbetet med utvecklingen av stödsystemet se https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/ som uppdateras i samband med att RS fattar beslut om nya regelverk.


Epost: Adressen Gömd


  

ccsport_logo

 

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...