Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Disciplinärenden


Inom SBF handläggs disciplinärenden på distriktsnivå i två regionala disciplinnämnder. Beslut i de regionala nämnderna kan överklagas till Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd. Alla ärenden i disciplinnämnderna behandlas enligt reglerna i 14-15 kap i RFs stadgar.

Adressen till alla nämnderna är: c/o Svenska Bouleförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm

Anmälan Disciplinärende hittar du här. Denna skall skickas i orginal i vanligt brev, undertecknad.

Disciplinnämndernas sammansättning hittar du här.

 

Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd (SBFd)
Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd, SBFd, består av 5 ledamöter som väljs av SBF:s årsmöte. SBFd är överklagansinstans och i vissa ärenden första instans för anmälningar.


I RF:s stadgar finns kapitlen 14 och 15 som reglerar i tur och ordning brott mot stadgar, regler och tävlingsbestämmelser samt medlemsärenden. SBFd är första instans i ärenden gällande kapitel 15 och överklagansinstans avseende kapitel 14. (Undantag bl a: anmälan mot en förbundsstyrelseledamot behandlas inte i SBFd.)

I SBF regelbok kan man finna hänvisningar till bestraffningar som både kan vara av tävlingsmässig natur men också av förbundsnatur.

Ett exempel är licensfusk:
En spelare som inte har licens men som falskt uppger detta drabbas av en bestraffning som dels innebär uteslutning ur tävling men personen anmäls också till förbundsbestraffning för brott mot RF:s stadgar. Då är de regionala disciplinnämnderna första instans och SBFd är instansen dit bestraffningsbeslutet kan överklagas.

Exempel på kapitel 15-ärenden är uteslutning av medlem ur förening:
Beslutet av en förening att utesluta en medlem kan endast överklagas av den som berörs. Man överklagar då till SBFd. Anledningen till detta är att föreningen är medlem av SBF (som alltså "äger" medlemmen). Distrikten är inga egna juridiska personer utan är endast en administrativ enhet tillhörande Förbundet, och har alltså inga egna medlemmar. Ärenden enligt kap 15 handläggs något annorlunda än kap 14.

Uppdaterad: 01 DEC 2017 12:30  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...