Hoppa till sidans innehåll

Så skriver du en motion


Till förbundets årsmöte har SBF:s föreningar och distrikt samt förbundets revisorer rätt att skicka in motioner. En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på.

För att undvika motioner som är ofullständiga eller är svåra att tolka har vi tagit fram en motionsmall. Det är inte svårt att skriva en motion. För att det ska vara lättare att förstå innehållet och besluta i ärendet finns det dock några normer att följa. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försöka att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Låt varje förslag bli en egen motion. Fler förslag betyder alltså fler motioner, en för varje ärende.

Vi har tagit fram en motionsmall med stödtext som kan fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner. Mallen är en vanlig Word-fil där vi har lagt in rubriker. Under varje rubrik finns en kort beskrivning. För att skriva din motion behöver du bara ställa dig i rutan med beskrivningen och börja skriva. Du kan naturligtvis ta bort den beskrivningstext som finns där.

Hämta motionsmallen (Word)


Så här skriver du en motion:
Rubrik

Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Rubriken ska kunna användas i föredragningslistan till årsmötet och i protokollet från årsmötet.

Bakgrund

Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevanta bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering

Beskriv problemet. Varför finns det ett behov för svensk boule att bifalla motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Bedömning

Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden.

Förslag till beslut, yrkande

Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Enligt din rekommendation vad exakt skall beslutas? Skriv "att"-satsen så tydlig att den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll. Den ska vara så klart formulerad att den inte kan misstolkas.

Undertecknande

Underteckna motionen med ditt namn och din förening/distrikt

Skicka motionen

Motionen skickas till Svenska Bouleförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm senast den 15 januari. Du kan läsa mer om vad som gäller i förbundets stadgar.

Uppdaterad: 01 DEC 2017 12:18

Vill du skriva en motion?

Läs mer om motioner här.

 

15 januari 

Sista dag för inlämning av motioner

Tänk på att motionen ska kompletteras med styrelseprotkollet där det framgår att föreningen eller distriktet ska lämna in motionen.

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...