Hoppa till sidans innehåll

Föreningens skyldigheter


När en idrottsförening har bildats blir den en juridisk person. Det innebär att den kan ha tillgångar och skulder, ingå avtal och vara part inför domstolar och myndigheter.

Bokföringsskyldighet

Bokföringsskyldigheten har inget att göra med om föreningen är skyldig att betala skatt eller inte. Bokföringen underlätter styrelsearbetet. Dessutom är den viktig för att kunna visa medlemmar, banker, leverantörer, kommuner och Skatteverket hur föreningens ekonomi ser ut.

RF har tagit fram Idrottens Redovisning (tidigare Idrottens BAS-kontoplan) för att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete med bokföring samt framtagning av årsbokslut och årsredovisning.
Mer information om
Idrottens Redovisning.
Läs mer om ideella föreningars bokföringsskyldighet på Skatteverkets
hemsida

 

Deklarationsskyldighet
Ideella föreningar ska lämna Inkomstdeklaration 3. Den består av en särskild självdeklaration och en särskild uppgift.
Läs mer på Skatteverkets
hemsida
Läs mer i broschyren Idrott och skatter

 

Befrielse från skyldighet att lämna särskild uppgift
Det går att ansöka om befrielse från att lämna särskild uppgift. Blankett för det hittar ni
här. 

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:36  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...