Hoppa till sidans innehåll

Kassörens och revisorns skyldigheter


När en idrottsförening har bildats blir den en juridisk person. Det innebär att den kan ha tillgångar och skulder, ingå avtal och vara part inför domstolar och myndigheter.

Kassörens uppgifter

Kassören har följande ansvar och skyldigheter:

* upprätta och följa upp budget

* sköta in- och utbetalningar

* sköta den löpande bokföringen

* ansvara för bidragsansökningar till stat och kommun

* ansvara för inkomstdeklaration, skattedeklarationer och kontrolluppgifter

* se till att föreningens egendom är rätt försäkrad

* rapportera löpande till styrelse och revisor

* förbereda ekonomiska rapporter inför årsmötet.

Revisorns uppgifter

Revisionslagen är för de ideella föreningarnas del begränsad att gälla endast de som är skyldiga att upprätta årsredovisning. Endast i mycket stora föreningar ställs krav på auktoriserad eller godkänd revisor.

I mindre föreningar är uppdraget som revisor oftast ett förtroendeuppdrag och helt ideellt. Även om man i de flesta ideella föreningar kan ha lekmannarevisor/er - för vilka det inte finns några formkrav - bör man se till att denne eller dessa uppfyller vissa kvalifikationer.

Revisorn har följande ansvar och skyldigheter:

* granska räkenskaperna

* ta del av styrelseprotokoll

* se till att stadgar och övriga lagar och regler följs

* granska föreningens försäkringsskydd

* sammanställa en revisionsberättelse med förslag om ansvarsfrihet eller kritik.

 

Läs mer om revisorns ansvar och skyldigheter på Skatteverkets hemsida

Uppdaterad: 25 APR 2016 15:00

  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...