Hoppa till sidans innehåll

LOK-stöd


LOK-stödet - en resurs att ta tillvara!

LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och är avsett att stödja ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionshindrade. Det innebär att ni kan få ekonomiskt bidrag för alla ledarledda aktiviteter som är längre än en timme och har minst tre deltagare i åldrarna 7-25 år (för deltagare med funktionshinder finns ingen övre åldersgräns). Ni kan söka LOK-stöd för träningar, tävlingar, läger, skolor som provar på och rekryteringsaktiviteter.

Förutom bidrag till de enskilda föreningarna, är LOK-stödsansökningarna även grund för det bidrag som Svenska Bouleförbundet får från RF varje år. Era LOK-stödsansökningar är alltså viktiga både för er förening och för boulen i stort.

Så kom ihåg att söka det LOK-stöd som er förening är berättigad till!

 

Ansökan

Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida. Här hittar ni manualer för hur ni ansöker om LOK-stöd.

 

Korta fakta om LOK-stödet

 • LOK-stöd får din förening vid en ledarledd gruppaktivitet som omfattar minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Det får maximalt vara 30 deltagare vid en aktivitet. En aktivitet ska pågå i minst 60 minuter.
 • Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening inom RF.
 • Bidragsberättigad verksamhet är träningar, läger och tävlingar/matcher.
 • Bidragsberättigad deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet. Att medlemmen har licens för en annan förening är alltså inget hinder.  
 • Bidragsberättigade deltagare är även de som är med på föreningens prova på-aktiviteter och andra aktiviteter i rekryteringssyfte under förutsättning att födelsedata förs på samtliga deltagare.
 • Aktiviteten behöver ha en gemensam samling och avslutning.
 • För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade finns ingen övre åldersgräns.
 • Vid tävling/matcher redovisas varje deltagare av respektive förening.
 •  Vid lägerverksamhet, tävlingar eller liknande utgår endast bidrag för en sammankomst/dag och grupp oavsett antal tränings/tävlingstillfällen.

 

Varje år omfattar två ansökningsperioder:

 • 1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast den 25/8
 • 1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast den 25/2

Utbetalning kan endast göras till föreningens eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalningen kan inte heller göras till ett vanligt konto.

Fullständiga regler för LOK-stöd hittar du här.

 

Läs mer om LOK-stödet på RF:s hemsida. Där hittar du t ex manuler, instruktionsfilmer, Frågor och svar, hur ansökan går till.

 

Om LOK-stödet

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet. LOK-stöd utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Stödberättigad verksamhet ska utveckla intresset för idrott hos barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

 

Kommunala bidrag

Observera att det inte räcker att skicka ansökan till sin kommun - föreningen måste också göra en ansökan om statligt LOK-stöd via IdrottOnline. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsförbund eller din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som de statliga.

Uppdaterad: 20 FEB 2018 12:08

 
 

  

ccsport_logo

 

Gravyr & Sportpriser logo

 

 

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: This is a mailto link