Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

Bli domare?

Distriktsdomare

Första steget för att bli domare är att bli domare på distriktsnivå.

Lämpliga medlemmar kan tas ut till domarutbildning av sitt distriktsförbund. De kan efter godkänd utbildning och prov utses till distriktsdomare. För att bli domare krävs ingen tävlingslicens, men man måste vara medlem i en förening ansluten till SBF. För att sedan utföra sina domaruppdrag krävs varken medlemskap eller tävlingslicens.

Man blir distriktsdomare genom att gå en domarutbildning och efter att ha gjort ett skriftligt prov, och godkänts vid detsamma. SBF:s domarkommitté ansvarar för dessa prov, men proven genomförs på distriktsnivå. Proven rättas av distriktets domaransvarige som efter granskningen avgör om domarlicens ska utfärdas. I tveksamma fall överlämnas proven till SBF:s domaransvarige för avgörande. Innan den nye distriktsdomaren får sin licens ska hen varit verksam som biträdande domare under minst en halv dag till huvuddomaren vid en sanktionerad tävling. SBFs kansli utfärdar licenser på uppdrag av distriktets domaransvarige.

Distriktsdomare har rätt att döma regionala och lokala tävlingar, och får även döma motsvarande tävlingar i andra distrikt än i det som utfärdat domarlicensen.

Minimiåldern för att bli distriktsdomare är 16 år.

Utbildning

Göteborg och Bohusläns Bouleförbund utbildar domare på distriktsnivå. Om du är intresserad av att gå en distriktsdomarutbildning, kontakta Göteborg och Bohusläns Bouleförbunds genom att göra en intresseanmälan via formuläret nedan.

Domarutbildningar planerar hållas vartannat år. Aktuella utbildningstillfällen publiceras i vår kalender. Om det för inte finns något inplanerat utbildningstillfälle för tillfället, gör då gärna en intresseanmälan nedan. Vid ett stort intresse kan vi komma att arrangera en utbildning tidigare än planerat.

Intresseanmälan

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test