Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

Medlemsträff

Kort rapport från föreningsträff som hölls den 12/11 2022 på Barken viking.

Dagen började med en stadig hotellfrukost. Därefter så blev det en kort presentation av deltagarna. Eftersom det var bara ca 1/3 av distriktets klubbar så gick det ganska fort. 7 klubbar av distriktets 23 klubbar var representerade. 10 deltagare + 5 i styrelsen. Vi har fått lite synpunkter via mail från några klubbar som inte kunde närvara.

Trots den dåliga uppslutningen eller kanske pga av den blev konferensen givande. De närvarande deltagarna visade sitt intresse och engagemang. Henrik Roolf redogjorde om Idrottonline samt även utbildning och skolboule. Anja Lysén informerad om ungdomsverksamheten.

Fredrik Holmqvist med assistans av Hasse Hermansson informerade om styrelsens förslag om tävlingsbestämmelser för DM. Dessa kommer att justeras och skickas ut till klubbarna för synpunkter och ev. fler justeringar.

Deltagarna åt en en god lunch och under eftermiddagen så var det fika med flera goda tillbehör.

Vad det gäller de olika föreningsarrangemangen så har vi till vår glädje fått in flera ansökningar till de olika arrangemangen. Styrelsen kommer att inom kort träffas och gå igenom de olika alternativen och tilldela dem till några av de sökande klubbarna.

Mer utförlig information kommer då sekreterare Marianne förde anteckningar under mötet.

DAGORDNING/HÅLLTIDER FÖR FÖRENINGSTRÄFF
lördag 12 november 2022
9:00 Samling med kaffe och smörgås
9:30 Start, presentation och info om dagen
9:45 Information/diskussion Idrott Online
10:30 Information/diskussion Utbildning & Skolboule
11:00 Information/diskussion Ungdomsarbete
11:15 Information DM (nytt förslag)
11:30 Lunch
12:30 Diskussionspass DM
13:30 Arrangörer till förbundsarrangemang
14:30 Eftermiddagsfika
15:00 Övrigt, utvärdering
16:00 Avslut

 

Publicerad: 2022-11-13

Senast uppdaterad: 2022-11-21

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test