Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

Inbjudan årsmöte

Göteborg & Bohusläns Bouleförbunds inbjuder distriktets föreningar till distriktsårsmöte söndagen den 26 mars 2023

Tid: Kl. 11:00

Plats: SISU:s lokaler på Mejerigatan 1 i Kallebäck. Konferenslokal ”Mejeriet” på plan 1.

Parkering: Fri parkering inne på gården.

Årsmötet är öppet för alla. Yttranderätt enligt stadgarna:
”Yttrande- och förslagsrätt vid distriktsmötet tillkommer, förutom ombuden, ledamot och suppleant i DS, revisorerna, motionär i vad avser egen motion samt, i samband med frågor som rör deras särskilda uppdrag, även valberedningens ledamöter och ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper.”

Då vi bjuder på en smörgås, vill vi att ni anmäler er senast onsdagen den 22 mars via mail gbbfkansli@vgidrott.se eller per telefon till Marianne Sundkvist 076-313 08 12

OBS! Glöm inte att ta med undertecknade fullmakter från er förenings styrelse, så att ni har rätt att företräda den och har rösträtt.

Handlingarna för årsmötet finns publicerade på GBBFs hemsida här.

Styrelsens påskrivna originalhandlingar kommer att finnas på plats vid årsmötet.

Av miljö- och ekonomiska skäl kommer vi inte att skriva ut några årsmöteshandlingar.

Då vi kommer att rösta om de motioner och förbundsstyrelsens förslag som behandlas på SBF:s förbundsmöte ska ni ha läst igenom dessa och övriga årsmöteshandlingar innan årsmötet.

För er som vill representera distriktet på SBF:s förbundsmöte i Kalmar den 15-16 april, men inte kan vara med på GBBF:s årsmöte, vill vi att ni meddelar oss i styrelsen, så tar vi med era namn till årsmötet, där årsmötet sedan utser två representanter.
Styrelsen utser sedan tre representanter, som tillsammans med de två som årsmötet har utsett, representerar GBBF i Kalmar. Resa, logi och luncher samt middag på kvällen bekostas av SBF och GBBF.

För er som inte kan delta på plats finns möjligheten att delta digitalt via Teams. Vi kan dock inte garantera varken kvalitet eller anonymitet vid en eventuell sluten omröstning.

Har ni några funderingar kring eller vill delta på distans så hör av er till gbbfkansli@vgidrott.se

Vi är glada om de föreningar som har ett Seriespelspris att hämta har möjlighet att vara med på prisutdelningen och då få med sig priset hem.

Varmt välkomna och med en förhoppning om stor uppslutning,

Styrelsen i Göteborgs- och Bohusläns Bouleförbund

Inbjudan finns att ladda ner här Pdf, 193.4 kB..

Publicerad: 2023-03-12

Senast uppdaterad: 2023-05-18

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test