Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

Rapport årsmöte 2023

Den 26:e mars ägde Göteborg och Bohusläns Bouleförbunds årsmöte rum i RF SISU:s lokaler på Mejerigatan i Kallebäck. Tio av distriktets föreningar var representerade, och mötet fortlöpte utan att större diskussioner uppstod.

Mötet inleddes av GBBF:s ordförande Anja Lysén. Efter att ha fastställt dagordning och att mötet utlysts behörigt valdes Björn Jorhede (Gothenburg Boule Bangers) till mötets ordförande.

I rask takt avhandlades verksamhetsberättelsen, kassaberättelsen och revisorsberättelsen, vilka samtliga godkändes. Därefter beviljade årsmötet distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Efter detta redogjorde Björn Jorhede för förändringar/tillägg som gjorts i GBBF:s stadga, som godkändes av årsmötet.

Först under Motion 1 uppstod diskussion kring Nipstadens motion, men mötet godkände styrelsens förslag att avslå motionen. Även under Motion 2 valde man att godkänna styrelsen förslag att avslå denna.

När mötet behandlade Styrelseförslag 1 förklarade Tommy Gustafsson (Generalsekreterare för Svenska Bouleförbundet, men även medlem i Gothenburg Boule Bangers) att styrelseförslaget hade reviderats efter GBBF:s publicering, varvid den handling som återfanns i dagordningen var utdaterad. Förbundsstyrelsen hade redan adresserat innehållet i GBBF:s styrelses svar, och därefter justerat styrelseförslaget. Efter förtydligandet valde årsmötet att hålla med om GBBF:s yttrande, som i praktiken redan var genomförda.

Även under Styrelseförslag 2 Fick Tommy Gustafsson svara på frågor, och förtydliga förbundsstyrelsens förslag. Grundförslaget är att söka VM och se om vi kan få det, undersöka om det är en bra idé och förutsättningar finns, och lägga undan pengar i tid för ett eventuellt arrangemang. Årsmötet valde att godkänna förbundsstyrelsens förslag.

Kassören Hans-Erik Hermansson höll ett kortare föredrag när budgeten presenterades. Noterbart är att GBBF budgeterar minusresultat, men att man har en stabil kassa. Ett medskick från kassören är att i framtiden kan årsavgifterna behöva att höjas, för att täcka underskott. Årsmötet godkände budgeten, samt strax därefter även Verksamhetsplanen för 2023 och årsavgiften för 2024.

Efter en kortare paus presenterade valberedningens ordförande Ingemar Gabrielsson (Göteborgs BS Kuling) valberedningens förslag till ny styrelse. Årsmötet nominerade inga motkandidater, utan gick på valberedningens förslag. På mötet valdes följande in i GBBF:s styrelse:

Ordförande: Anja Lysén (DEB), 1 år.
Ledamot (sekreterare): Marianne Sundkvist (LAN), 2 år.
Ledamot (kassör): Hans-Erik Hermansson (HÄL), 2 år.
Ledamot: Fredrik Holmqvist (LID), fyllnadsval 1 år.
Suppleant: Lennart Claesson (HÄL), 1 år.
Suppleant: Nada Arambasic (PNU), 1 år.

GBBF:s fullständiga styrelse hittar ni här.

Som ombud till förbundsårsmötet valdes Diana Borg (USK) och Magnus Hallén (DEB).

Till valberedning nominerade Bengt Carlsson (LAN) sittande valberedning. Både Ingemar Gabrielsson och Arne Olsson (LÄN) accepterade nomineringarna, och dessa valdes på mötet. Enligt GBBF:s stadga skall valberedning bestå av en ordförande och två ledamöter, vilket innebär att en plats vakant. Detta är olyckligt, och till 2024 uppmanas våra medlemsföreningar att nominera kandidater.

Efter att ha avhandlat övriga frågor, lämnade Björn Jorhede över ordförandeklubban till den återvalda ordföranden Anja Lysén, som i sin tur avslutade mötet.

Mötesprotokollet hittar ni publicerat här.

Publicerad: 2023-03-27

Senast uppdaterad: 2023-04-18

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test