Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

DM 2023 - Enkätsvar

Efter Göteborg och Bohusläns Bouleförbunds (GBBF) distriktsmästerskap (DM) 2023 publicerades en enkät, för att ta in medlemmars åsikter. Enkätens syfte var inte bara att utvärdera årets DM, utan även att samla in medlemmars åsikter om olika delar av varierande spelupplägg för att förstå varför man föredrar eller inte föredrar dessa. Enkäten var publicerad från 2023-06-19 till och med 2023-07-31.

Totalt svarade 31 av GBBF:s medlemmar på enkäten, varav 30 stycken spelade DM 2023. GBBF har 446 antal licensierade medlemmar (per 2023-09-03), vilket gör att 6,95% av samtliga medlemmar besvarade enkäten. Enkäten var anonym, och kommer inte att publiceras i sin helhet utan detta är istället en sammanfattning. Detta eftersom det i fritextsvar går att utläsa vissa anonyma svars identiteter. Om ni önskar ta del av enkätens svar i sin helhet, kontakta oss vi gbbfkansli@vgidrott.se så återkommer vi till dig.

Sett till helhetsintrycket av DM 2023 var en majoritet av de svarande svarande positiva eller mycket positiv (68% av de svarande hade valt någon av dessa svarsalternativ). 19% var istället negativa eller mycket negativa, och de resterande hade ingen åsikt.

Värt att notera är att bland de deltagare som svarat “Mycket negativ” eller “Negativ” hade samtliga deltagit i minst 1 öppen klass (6 st av totalt 14 svarande). Bland de deltagare som deltagit i V65-, V55-, V55- och V65-, V55- & dam- samt V65- och dam-klass var ingen negativ till spelupplägget.

Nedbrutet, varför positiv eller negativ?

Bland samtliga svarande återkom positiv respons kring jämna slutspelsträd, och inga skiljematcher. Enhälligt går det också att utläsa att det är negativt att i grundserien behöva möta klubbkamrater.

Bland de som svarat “Negativ” eller “Mycket negativ” (6 st respondenter) kan man framförallt utläsa en vilja att inte ha någon tidsbegränsning (vilket 5 av 6 respondenter även svarade i fråga 7). Man anser även att fritt lottade matcher för med sig en för stor del tur i om man kan ta sig vidare till slutspel eller inte.

Till skillnad från de negativa respondenterna var de som svarat Positiv eller Mycket positiv (21 svar) positiva till att väntan kortats ner genom tidsbegränsning (vilket även 16 av 21 svarande att de föredrog jämfört med att få spela till 13 poäng i fråga 7). Negativa åsikter som återkommer hos de Positiva respondenterna är klotdifferensen påverkan i grundserien och antalet lag som gick vidare till slutspel. Det bör också nämnas att en knapp majoritet (12 av 21 svarande) inte hade något negativt att säga om spelupplägget.

När vi önskade att utvärdera om våra medlemmar föredrar “Att tävlingen har ett bra flyt, även om det innebär någon form av tidsbegränsning.” eller “Att få spela till 13, även om det kan innebära lång väntan.” svarade en majoritet (61%) att de föredrog alternativet med tidsbegränsning.

Tidsbegränsat eller inte tidsbegränsat?

När medlemmarna istället tog ställning till de tre olika tidsbegränsingsformerna “Att matcherna bryts efter en förutbestämd tid (till exempel efter 60 minuter)”, “Att matcherna bryts när ett förutbestämt antal matcher är avslutade.” och “Att matcherna börjar med att båda lagen har poäng (exempelvis att matchen börjar på 3-3), för att korta ner matcherna.” fanns det inget alternativ som klart stod ut, utan alla alternativ var ungefär lika populära.

När medlemmarna istället tog ställning till de tre olika tidsbegränsingsformerna “Att matcherna bryts efter en förutbestämd tid (till exempel efter 60 minuter)”, “Att matcherna bryts när ett förutbestämt antal matcher är avslutade.” och “Att matcherna börjar med att båda lagen har poäng (exempelvis att matchen börjar på 3-3), för att korta ner matcherna.” fanns det inget alternativ som klart stod ut, utan alla alternativ var ungefär lika populära.

Känt eller okänt spelformat?

Man kan fastslå att distriktets medlemmar med majoritet (94%) kan acceptera att DMs spelsystem kan variera beroende på antalet deltagare. Dock återkom flera respondenter till denna fråga i fritextsvar på fråga 10 med att de kunde tänka sig detta, mot förbehållet att man fick reda på vilket spelsystem som skulle användas vid vilket deltagarantal.

Övriga synpunkter

Under frågan om Övriga synpunkter (fråga 10) bör det även nämnas att ett upprepat antal deltagare var mycket positiva till att GBBF:s DM spelades på Slottsskogsvallen.

Enkätens och dess utformning (utan svar) hittar ni här Pdf, 109.6 kB..

Publicerad: 2023-09-11

Senast uppdaterad: 2023-09-03

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test