Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

Påminnelse: Nominera till förtjänsttecken

Svenska Bouleförbundets förtjänsttecken är avsedda som en belöning till personer som gjort stora insatser för svensk boule och därigenom främjat Svenska Bouleförbundets syften, samt att det ska stimulera till fortsatta ledargärningar. Förtjänsttecken finns i tre valörer: brons, silver och guld.

Nomineringar
Förenings- och distriktsnivå:
Förslag om utdelning ska framställas skriftligen med motiveringar till respektive distriktsstyrelse som utreder och beslutar. Samråd kan ske med Förtjänstteckenansvarig.

Förbunds- och internationellnivå samt förtjänsttecken i guld på förenings- och distriktsnivå:
Förslag om utdelning av förtjänsttecken ska framställas skriftligen med motiveringar till Förtjänstteckenansvarig via Svenska Bouleförbundets kansli. Beslut om mottagare av tecknet ska fattas vid det första ordinarie styrelsemötet efter nomineringstidens utgång.

Förslag på person som ska tilldelas förtjänsttecken kan endast lämnas av föreningsstyrelse, distriktsstyrelse eller förbundsstyrelse inom Svenska Bouleförbundet. Endast ett förtjänsttecken kan delas ut per 12-månadersperiod för samma person.
Nomineringar kan göras fram till och med den 15 januari.

Förbundsstyrelsen kan i särskilda fall på eget initiativ utdela förtjänsttecken.

Förtjänsttecken finns i tre valörer: brons, silver och guld enligt nedan.


LedarnivåBronsSilverGuld


Förening


10 år20 år25 år


Distrikt


6 år12 år18 år


Förbund


5 år8 år12 år


Internationellt


3 år5 år9 år


Tiderna räknas från förenings inträde i Svenska Bouleförbundet och Svenska Bouleförbundets inträde i Riksidrottsförbundet (1989).

Förtjänsttecken kan tilldelas:
a) funktionärer som har utfört ett förtjänstfullt arbete inom svensk boule under det antal år som framgår av tabellen ovan. (Det går inte att nominera till högre förtjänsttecken förrän personen tilldelats förgående lägre valör.)

b) person som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska boulesporten eller utländsk person som gjort svensk boule stora tjänster eller samarbetat förtjänstfullt med Svenska Bouleförbundet.

Förtjänsttecken i brons och silver gällande förenings- och distriktsarbete delas ut vid respektive distriktsårsmöte. Alla förtjänsttecken i guld delas ut vid förbundsmötet likväl som förtjänsttecken i brons och silver gällande förbund och internationellt arbete.

Här finner du ansökningsblanketten Pdf, 77 kB..

Publicerad: 2024-01-01

Senast uppdaterad: 2024-01-01

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test