Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

Kallelse årsmöte 2024

Göteborg & Bohusläns Bouleförbunds inbjuder distriktets föreningar till distriktsårsmöte söndagen den 24 mars 2024

Datum: 24 mars 2024

Tid: Kl. 11:00

Plats: SISU:s lokaler på Mejerigatan 1 i Kallebäck. Konferenslokal ”Mejeriet” på plan 1.

Parkering: Fri parkering inne på gården. Busshållplats finns utanför.

Årsmötet är öppet för alla. Yttranderätt enligt stadgarna:
”Yttrande- och förslagsrätt vid distriktsmötet tillkommer, förutom ombuden, ledamot och suppleant i DS, revisorerna, motionär i vad avser egen motion samt, i samband med frågor som rör deras särskilda uppdrag, även valberedningens ledamöter och ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper.”

Då vi bjuder på en lättare lunch, vill vi att ni anmäler er senast onsdagen den 20 mars via mail gbbfkansli@vgidrott.se eller per telefon till Marianne Sundkvist 076-313 08 12.

Meddela eventuell specialkost vid anmälan.

OBS: Att närvara är gratis, men anmälan är bindande, och för den som uteblir utan giltigt skäl, debiteras föreningen med 100 kr/person.

OBS! Glöm inte att ta med undertecknade fullmakter från er förenings styrelse, så att ni har rätt att företräda den och har rösträtt.

Handlingarna för årsmötet kommer att läggas ut på GBBF:s hemsida här.

Styrelsens påskrivna originalhandlingar kommer att finnas på plats vid årsmötet.

Av miljö- och ekonomiska skäl kommer vi inte att skriva ut några årsmöteshandlingar.

Då vi kommer att rösta om de motioner och förbundsstyrelsens förslag som behandlas på SBF:s förbundsmöte ska ni ha läst igenom dessa och övriga årsmöteshandlingar innan årsmötet.

För er som vill representera distriktet på SBF:s förbundsmöte i Stockholm den 20 – 21 april, men inte kan vara med på GBBF:s årsmöte, vill vi att ni meddelar oss i styrelsen, så tar vi med era namn till årsmötet, där årsmötet sedan utser två representanter. Styrelsen utser sedan tre representanter, som tillsammans med de två som årsmötet har utsett, representerar GBBF på förbundsmötet. Resa, logi och luncher samt middag på kvällen bekostas av SBF och GBBF.

Vi är glada om de föreningar som har ett Seriespelspris att hämta har möjlighet att vara med på prisutdelningen och då få med sig priset hem.

Varmt välkomna och med en förhoppning om stor uppslutning,

Styrelsen i Göteborgs- och Bohusläns Bouleförbund

Inbjudan finns att ladda ner här Pdf, 387.8 kB..

Handlingarna för årsmötet kommer att läggas ut på GBBF:s hemsida här.

Publicerad: 2024-03-06

Senast uppdaterad: 2024-03-06

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test