Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

Rapport årsmöte 2024

Göteborg och Bohusläns Bouleförbunds (GBBF) årsmöte gick av stapeln i RF SISU:s lokaler den 24:e mars. 12 av distriktets föreningar var representerade, varav 11 med rösträtt. Mötet fortlöpte i rask takt, men diskussioner uppstod när mötet behandlade inkomna motioner.

Klockan 11:00 hälsade distriktsordförande Anja Lysén alla välkomna, och öppnade årsmötet. Mötet godkände dagordningen och att årsmötet varit behörigt utlyst. Därefter valdes Björn Jorhede (GBB) till årsmötets ordförande.

Mötet behandlade i rask tank punkterna 'Distriktets Verksamhetsberättelse', 'Distriktets kassaberättelse', 'Revisorernas berättelse' och beviljade Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Då inga förslag kommit från distriktsstyrelsen utgick punkt 9. Under punkt 10 gick man igenom de inkomna motionerna, samt GBBF:s styrelses yttranden. Mötets ordförande bjöd på en längre föredragning av punkten Styrelseförslag från Svenska Bouleförbundet (SBF) (punkt 10. m), då han varit med att utforma styrelsens förslag. Därefter tog man en kortare lunchpaus där medlemmarna fick möjlighet att diskutera motionerna och styrelseförslaget.

Efter lunchpausen behandlades motionerna. De flesta motionerna avhandlades i rask takt då mötet valde att gå på styrelsens linje. Under motionerna Enhetlig Klädsel (där delar av mötet vill återinföra enhetlig klädsel istället för som nu, dvs tävlingsklädsel), Ranking i V75 klassen (där styrelsens åsikt är att det bör införas med tidigare SM som grund för rankingen, trots att klassen är på prov) uppstod däremot diskussioner då mötet ej var enhälligt. En mindre diskussion kring motionen som avser WO uppstod också. Styrelsen håller med motionären i sak, men att motionen bör skickas in till SBF:s tävlingskommitté och domarkomitté istället, vilket mötet höll med om.

Kassören Hans-Erik Hermansson höll ett kortare föredrag när budgeten för 2024 presenterades. För att täcka upp ett budgetunderskott har GBBF i sin budget valt att höja avgiften för distriktets seriespel till 1 500 SEK (i paritet med SBF:s avgift för förbundsserier). Årsmötet godkände budgeten för 2024, därefter även Verksamhetsplanen 2024 samt lämnade årsavgiften oförändrad.

Valberedningens ordförande Ingemar Gabrielsson (GBK) presenterade därefter förslaget till styrelsen, där samtliga kandidater godkändes av årsmötet. På mötet valdes följande in i GBBF:s styrelse:

Ordförande: Anja Lysén (DEB), vald på 1 år.
Ledamot: Henrik Roolf (LAN), vald på 2 år.
Ledamot: Fredrik Holmqvist (LID), vald på 2 år.
Suppleant: Lennart Claesson (HÄL), vald på 1 år.
Suppleant: Diana Borg (USK), vald på 1 år.

GBBF:s fullständiga styrelse hittar ni här.

Som ombud till Svenska Bouleförbundets årsmöte valdes Björn Jorhede (GBB) och Ebbe Fors (BAS).

Efter att sittande valberedning informerat om att de stod till förfogande för omval valdes både Ingemar Gabrielsson (GBK) och Arne Olsson (LÄN) till valberedningen. Enligt GBBF:s stadga skall valberedning bestå av en ordförande och två ledamöter, vilket innebär att det finns en plats vakant. Är du intresserad av att sitta i valberedningen? Hör av dig till gbbfkansli@vgidrott.se.

Under mötet delades flertalet förtjänsttecken ut till medlemmar i GBBF. Anja Lysén (DEB), Diana Borg (USK) och Joakim Trogen (DEB) förärades alla med Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i brons, samtidigt som Hans-Erik Hermansson (HÄL) tilldelades ett i silver. Utöver de förtjänsttecken som delades ut på mötet har även Peter Bolin (LID) fått ett förtjänsttecken i brons tilldelat till sig under året.

En förteckning av vilka som tilldelats Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i GBBF finner ni här.

Efter att ha avhandlat Övriga frågor, lämnade Björn Jorhede över ordförandeklubban till den återvalda ordföranden Anja Lysén, som i sin tur avslutade mötet 13:10.

Mötesprotokollet hittar ni publicerat här.

Publicerad: 2024-03-27

Senast uppdaterad: 2024-04-09

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test