Gå till innehåll
Norra Sveriges Bouleförbund
Norra Sveriges Bouleförbund

Ansvarsområden i styrelsen 2023

Ansvarsområden inom styrelsen 2023

Ole Jansson, SKL:
Ordförande
Ansvarig hemsidan
AU

Gun-Britt Jansson, SKL:
Sekreterare
Domaransvarig
Postmottagare
AU

Anders Nyström, BOD:
Tävlingsansvarig
AU

Jennifer Andersson-Persson, SUN:
Utbildningsansvarig

Majlis Israelsson, NOR:
Kassör
AU

Britta Westergaard, LUL:
Vice Ordförande
Ungdomsansvarig

Publicerad: 2023-01-12

Senast uppdaterad: 2023-03-30

Sponsorer

Postadress

Gun-Britt Jansson
Köpmangatan 12
931 31 Skellefteå

Telefonnummer

Gun-Britt Jansson
070-270 62 80

E-postadress

nsbf@telia.com