Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Licensen försvinner 2011

Papperslicensen är snart ett minne blott. Förbundsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att den avskaffas från och med nästa år.

Inget av årsmötets ombud hade några invändningar mot styrelsens förslag att ta bort papperslicensen. Den försvinner nästa år och förbundsstyrelsen ska till dess ha ändrat tävlingsbestämmelserna enligt beslutet och ha tagit fram en ny licens för spel utomlands.

Genom att istället använda sig av de digitala systemen SBF Online och IdrottOnline för att administrera och kontrollera licensinnehav sparar man pengar  och arbete. Spelarna slipper risken att glömma licenserna hemma.

Inga kontroversiella beslut
Årets förbundsmöte förflöt mycket lugnt och smidigt. Det var över på bara tre timmar och mötet följde genomgående förbundsstyrelsens linje.
Reglerna för valberedningens sammansättning ändrades så att den "ska" bestå av både kvinnor och män i lika delar - trots göteborgarnas invändningar.
När en ny valberedning skulle väljas skedde det på rekordtid. Valet blev dessutom historiskt eftersom det - i motsats till alla tidigare år - fanns fler nominerade kandidater än antalet poster. Tre kvinnor och en man valdes in jämte den manlige ordföranden.

Hallands Bo Nerman hade tillsänt mötet en skrivelse angående valberedningens sekretess, i vilken han framförde meningen att det är dags att SBF:s valberedning börjar följa reglerna för sådan. Man ska kunna vara absolut säker på att det som sägs till en valberednings ledamöter stannar dem emellan, menar Nerman.

Nytt ungdomsmaterial & eventuellt slut för SM i skytte
Förbundsstyrelsen fick också av mötet i uppdrag att omarbeta och förnya informationsmaterial som vänder sig till barn och ungdomar.

Styrelsen ska också under årets SM i Falun närmare undersöka intresset för skyttetävlingarna. Skytte-SM kräver stora resurser i form av domare och tar lång tid. Att veteranerna inte tillåts ställa upp i denna SM-gren är en inkonsekvens som inte känns helt lyckad. Mot den bakgrunden ska tävlingen utredas och förbundsstyrelsen överväger att helt avskaffa den.

Utförligare rapporter från årsmötet finns på bloggen Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2010-04-23

Senast uppdaterad: 2010-04-23

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se