Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

SBF:s nya hemsida

Bouleförbundets nya hemsida syftar till att underlätta kontakten mellan medlemmar och förbund. Viktiga data presenteras lättläst i kalendariet och navigationen blir enklare genom tydligare sökbegrepp. Hemsidan ska liksom tidigare förmedla nationella och internationella nyheter. Det som är av intresse i boulens värld ska vi kunna följa i nyhetsartiklar och intervjuer. Allt kan inte intressera alla, men förhoppningsvis ska alla få svar på just det de vill veta.


Ett inslag som förbundsstyrelsen hoppas ska öka klarheten är att alla nyheter tas in direkt på hemsidan i stället för att ta omvägen via bloggar. De tillkom för ett par år sedan av tekniska skäl. Det var ibland svårt att logga in på hemsidan föra göra nödvändiga uppdateringar. Den nya hemsidan har blivit lättare att nå även för vår redaktör och andra som ska arbeta med sidan. Naturligtvis är det även i fortsättningen möjligt att kommentera alla nyheter i direkt anslutning till själva texten.

Ett annat verktyg för nyhetsförmedling är förbundets nyhetsbrev. Det kommer ut en gång i veckan och riktar sig förutom till distrikt och klubbar till alla andra som bett att få prenumerera på det. Nyhetsbrevet utges på tisdagar och går ut i form av ett e-brev. Det innehåller uppgifter om anmälningstider, kurser, stipendier och annan officiell information från förbundsstyrelse och –kansli.

Förbundets ansvarige utgivare är i tryckfrihetsrättslig mening ansvarig för allt som skrivs på vår hemsida. Det gäller även kommentarer från spelare och allmänhet samt all diskussion i ett eventuellt öppet forum. Uppdraget att vara ansvarig utgivare är enligt förbundsstyrelsens sätt att se på saken en strängt formell uppgift. Styrelsen har därför gett uppdraget till förbundssekreteraren Jeanette Olofsson. Vi har då särskilt tänkt på att hon är utbildad jurist.

Uppdraget att ansvara för nyhetsförmedlingen på hemsidan ligger kvar på förbundets redaktör Lasse Franck. Han gör de journalistiska urvalen och han skriver de flesta nyheterna och kommentarerna på hemsidan. Andra som skriver direkt på hemsidan är de ansvariga för skilda kommittéer. Förbundets sportchef kan skriva om vad som hänt och vad som ska hända inom elitorganisationen på de särskilda landslagssidorna.

Ska vi ha ett diskussionsforum på vår hemsida? Förbundsstyrelsen har tidigare sagt nej till det. Men de tekniska möjligheterna är annorlunda nu. Under förutsättning, att olagliga eller kränkande inlägg enkelt kan redigeras bort kan forumet komma tillbaka.

För dem som brinner av kontaktlust finns andra möjligheter vid sidan av hemsidan. Det går att ringa till kansli eller vem som helst av förbundsstyrelsens ledamöter. Telefonnumren står på hemsidan. Samma gäller e-post. Adresserna finns på samma platser. På samma sätt är förresten också förslag till ändringar och förbättringar välkomna. Och nyhetstips förstås.
 
Lycka till med nya hemsidan.
Förbundsstyrelsen

Publicerad: 2010-05-18

Senast uppdaterad: 2010-05-18

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se