Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

"Föreningen i tiden" ger boulens framtid en positiv känsla

Helgen 11-12 september hade förbundet samlat representanter från landets distrikt till Stockholm och konferensen ”Föreningen i tiden”. Inbjudna var ordföranden och en person med känsla för idéer och konkreta förslag för en positiv framtid för vår sport. 14 intresserade deltagare från distrikten hade hörsammat inbjudan och fick ett innehållsrikt program presenterat för sig.

Förbundsstyrelsen hade ordföranden Robert Boström samt Jeanette Olofsson och Joachim Andersson på plats och de höll i programmet.

Efter att Robert haft en inledning där han talade om förbundsstyrelsens bakgrund till konferensen var det dags för dagens huvudperson att fånga deltagarnas intressen. Det var Johan Hvenmark som inbjudits för att prata bland annat om ”medlemskap”. Johan arbetar sin mesta tid på RF och var tidigare generalsekreterare för Klätterförbundet.

Han delade upp verksamheter i fyra sektorer: Stat – offentlig sektor/Civilsamhälle – ideell sektor/Näringsliv – företagssektor/Familj, samliv – hushållssektor. Kring dessa sektorer kretsade en fördjupad redogörelse med Johans forskningsresultat i ämnet som grund.

Han ställde frågan ”vad är medlemskap”? Deltagarna kom fram till ord som tillhörighet/social- och föreningsgemenskap/stärkt intressegrupp. Sedan redogjordes för medlemskapets grund: engagemang/tillhörighet/aktivitet.

Ytterligare en fråga ställdes till deltagarna: Vilka är föreningen eller organisationen? Är det styrelsen, kommunen, staten? Svaret var: medlemmarna. Utan medlemmar är det inte en förening. Och hur får man fler medlemmar? Och att det finns olika slags medlemmar? Jo, det finns aktiva medlemmar och passiva medlemmar. Aktiva medlemmar är bra – deltar aktivt i föreningens verksamhet, även i dess administrativa arbete. Passiva medlemmar är inte så bra, men det kan vara här man hämtar aktiva medlemmar. 

Johans föredrag skapade näring till konferensens fortsatta arbete och ytterligare frågor och diskussioner kunde säkert förlängt föredraget om man inte haft ett tidsprogram att följa.

Söndagen innehöll grupparbeten och man startade med deltagarna fördelade i fyra grupper. Uppdraget var att betrakta den egna föreningen ”utifrån” och då ta fram saker som föreningen gör bra, som man är stolt över och gärna berättar om. Även saker som man inte var stolt över skulle anges. Vad behövs för att bibehålla det positiva och vad krävs för att förändra det mindre positiva? 

Vid den följande redovisningen fann man många gemensamma nämnare bland gruppernas förslag även om man var överens om att det råder olika förutsättningar i olika delar av landet. Bra var naturligtvis att alla medlemmar känner delaktighet i föreningen, att man är öppen för nya medlemmar och att alla har inflytande i föreningens göromål. Alltså har medlemsmöten där alla kan dryfta sina åsikter. Att man har gemensam träning för alla medlemmar i föreningen. Ja, listan blev lång och mycket innehållsrik och gav deltagarna tips och idéer att ta med till sina distrikt.

Vid nästa grupparbete blev deltagarna indelade i två grupper och fick lite ”tuffare” uppgifter. Nu gällde det att ta fram förslag på projektplan, tydlig målgrupp, tydliga mål, realistisk tidsplan samt förslag på en projektgrupp. Dessutom att presentera ”Föreningen i tiden” på den kommande distriktskonferensen. Till att stå för denna presentation valdes Harriet Södergren, FPS, Mats Hult, STO, och Sven-Gunnar Andersson, VÅS, med Eva Nobel, BOB, och Lennart Hallgren, LER, som ”reserver”.

Arbetet med ”Föreningen i tiden” delades in fyra delar: 1) Mål – Vision, 2) Nuläget, 3) Projekt/-plan, 4) Utvärdering/resultat. Projekttiden föreslogs vara november 2010 till oktober 2012. 

Vi sparar några slutliga idéer och förslag på upplägg till presentationsgruppen att förmedla. Detta innebär att vi med spänning kan se fram mot distriktskonferensen den 16-17 oktober. En summering av helgen ger en positiv känsla för boulens framtid. Eller som Robert Boström betygsätter konferensen (jag citerar): ”Utfallet blev långt över mina förväntningar”.

Publicerad: 2010-09-29

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se