Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Södra disciplinnämnden måste fatta beslut

Den södra disciplinnämnden har haft tillgång till det nu pågående disciplinärendet i nästan två månader - inte i en, som nämndens ordförande Torsten Lagerkvist igår meddelade. Samtidigt ville Lagerkvist återlämna ärendet till SBF för att en annan instans skulle fatta beslut. Så får man inte göra, enligt RF:s chefsjurist Christer Pallin.

Det visar sig alltså idag att den information Lagerkvist igår framförde inte stämde.

Han meddelade då att anmälan inkommit den 16 september.
Men anmälan lades upp på disciplinnämndens digitala arbetsbord redan den 19 augusti. Och skickades samma dag per post till Torsten Lagerkvist, enligt personalen på SBF:s kansli.

Lagerkvist skrev i sitt meddelande att han "i egenskap av sammankallande i södra disciplinnämnden enväldigt beslutat att i dag återlämna ärendet till SBF för beslut, antingen av Norra nämnden, eller av högre instans".

Så kan man inte göra enligt Riksidrottsförbundets chefsjurist Christer Pallin. Den enda formella möjlighet den regionala nämnden har att formellt lämna ärendet vidare är om samtliga ledamöter förklarar sig jäviga.
Att den södra disciplinnämndens åtta ledamöter (fyra ordinarie och fyra suppleanter) samtliga skulle vara jäviga framstår som helt orimligt.

Alltså måste den södra nämnden fatta ett beslut, som därefter kan överklagas.

Svensk Boule har sökt Torsten Lagerkvist utan att lyckas.

Svensk Boules redaktör vill påminna om att det kan finnas fullt rimliga skäl till att han under någon timmes tid inte kan svara i telefon.
Liksom om att ingen kan ha större anledning att vara upprörd än den som gjort anmälan och den som blivit anmäld.
Och att man knappast förbättrar disciplinnämndernas sätt att arbeta genom oförskämda kommentarer på en hemsida. Även om det är pinsamt tydligt att arbetet behöver förbättras.

Fortsätt att visa hänsyn, tack. 

Publicerad: 2010-10-15

Senast uppdaterad: 2011-11-13

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se