Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Dag Hervieu

Dag Hervieu har just lämnat sin post som ordförande i Boo SK och är av valberedningen föreslagen som ekonomiskt ansvarig i förbundsstyrelsen. Han har också nominerats till ordförandeposten – och är rätt sugen på att bli ordförande för hela Svenska Bouleförbundet. Ett öppnare förbund med en synligare styrelse skulle behövas, menar han.

Dag Hervieu berättar att han länge funderat på om han skulle vilja arbeta i förbundet och i sådana fall på vilket sätt. Tidigare har han suttit som ordförande i en regional disciplinnämnd och i nästan femton år har han arbetat på klubb- och distriktsnivå.
– När det då kom en förfrågan om att kandidera som ordförande kände jag att det var något jag verkligen ville. Jag ser det som det finaste uppdrag man kan ha inom boulen – att få representera Sveriges alla boulespelare och arbeta för boulens bästa på ett nationellt och internationellt plan.

Tydligare riktlinjer
Ber man Hervieu att berätta vad han tycker att förbundet bör ägna sig åt den närmaste tiden får man flera svar.
– Vända den sjunkande medlemstrenden, framför allt i de yngre klasserna. Men vi måste också värna om de många veteraner som finns inom förbundet – de ska ha en egen status och respekt.
– Vi behöver klara riktlinjer om vad som gäller på olika nivåer. Den senaste tiden har det visat sig att det saknas en tydlighet i hur förbundet arbetar och bör arbeta.
Hervieu nämner disciplinärenden och kommunikation som exempel där riktlinjer behövs.

Vill skapa dialog och öppenhet
Kommunikation och dialog återkommer Hervieu ofta till. Och på det området är han missnöjd med den nuvarande styrelsens insatser.
– Man har misslyckats med att nå en fruktbar dialog med medlemmarna. I nuläget tycker jag inte ens att man kan tala om en dialog. Kommunikationen är ensidig – från styrelsen till medlemmarna.
Hervieu vill öppna gästboken på förbundets hemsida igen, så att medlemmarna kan komma till tals den vägen. Men han har fler förslag för att förbättra kommunikationen och öka öppenheten.
– Styrelsen skulle kunna ha en blogg där den presenterar tankar och idéer. Strax efter varje avslutat styrelsemöte borde en sammanfattning av det publiceras. De beslut som fattas måste kommuniceras ut till medlemmarna, som har rätt att följa styrelsens arbete.
– Man bör också bejaka webbsändningar av stora tävlingar. Boulen behöver publicitet.
Hervieu vill också att förbundet har en uttalat pressansvarig person för att hjälpa till med just publiciteten.
– Om man idag ringer till förbundet och ber att få prata med den pressansvariga – vem hamnar man hos då?

Lyssna på medlemmarna
Styrelsen bör också i så stor utsträckning som möjligt besöka klubbar och distrikt för att lyssna till de olika åsikter som finns bland medlemmarna. Distriktskonferens och årsmöte räcker inte till, menar Hervieu.
– Jag har varit ordförande i en av landets största föreningar i flera år nu och vi har aldrig fått några frågor från styrelsen om vår syn på saker och ting.

Ideellt arbete underskattas alltid
Trots kritiken har Hervieu också uppskattande saker att säga om den nuvarande styrelsen.
– Medlemmarna i den ska ha en eloge för att de överhuvudtaget vill sitta där. Ideellt arbete är alltid tidsödande och underskattat. Man får sällan credit för allt det jobb man lägger ner. Se på alla bouleplank där allsköns experter ständigt sågar SBF – vad de än gör. När styrelsen gör något bra är det bara tyst. Och SBF gör bra saker.

Van vid ekonomi och att bestämma
Dag Hervieu har tidigare arbetat på Skatteverket som både handläggare och chef. Med andra ord har han vana av att bestämma, men också av bokföring, revision och allt annat som hör skattehandläggarens vardag till. Han har alltså formell kompetens även för posten som ekonomiskt ansvarig, där valberedningen vill se honom.
– Är det något jag kan så är det ekonomi…, som han själv säger.
Numera jobbar han som programkoordinator på stiftelsen för vård- och allergiforskning (Vårdalstiftelsen).
– Jag har en gedigen erfarenhet av såväl administrativt arbete som styrelsearbete, säger han.
Men Hervieu tror att hans främsta tillgång är kärleken till boulesporten.
– Jag älskar boulen och dess möjligheter att förena alla olika sorters människor.
Även om han skulle bli styrelsemedlem framöver kommer Hervieu inte att försvinna från banorna, lovar han. Hans främsta merit som spelare är en kvartsfinal i dubbel på SM.
– Med Kenneth Marell. Det är den lyckligaste dagen i mitt liv som boulespelare.

Enklare, roligare, tydligare och öppnare
Glädjen inom boulen måste komma tillbaka, säger Hervieu. På både gräsrotsnivå och elitnivå.
– Det måste vara enklare att arrangera och spela tävlingar.
Hervieu menar att byråkratiseringen av sporten gått för långt.
– Jag kan tycka att det är onödigt många utskott och kommittéer inom förbundet. Så stor är inte sporten – ännu! – att vi har råd att byråkratisera sönder den.
– Kansliet är ryggraden i förbundets verksamhet och det är oerhört viktigt att vi får kvalificerat folk dit. Styrelsen kan inte göra allting själv. Ett stort ansvar vilar också på distrikt och klubbar, säger Hervieu och fortsätter:
– Men styrelsen kommer inte att hitta rätt om den inte både är tydlig och öppen med vad den själv vill och lyssnar på andras önskemål. Styrelsens viktigaste uppgift, utöver det administrativa ansvaret, är att lyssna på medlemmarna och att föra ut boulen till den breda massan.

Publicerad: 2011-04-05

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se