Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Ingela Eriksson

Ingela Eriksson, Lindome BK, är valberedningens förslag till ny ordförande. Än så länge är hon ekonomiskt ansvarig och som sådan medlem av förbundsstyrelsens arbetsutskott, AU. Hon har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2006 och blev förra året invald i styrelsen för det europeiska bouleförbundet, CEP. Nu vill hon göra SBF:s mål tydligare och ”krispigare”.

Hon tycker att det är roligt med styrelsearbete, Ingela Eriksson.
– Annars hade jag inte hållit på med det här. Jag tycker om att skratta och så länge jag får göra det kan det vara värt att det blir gråt någon gång emellanåt också, säger hon.
Det är också anledningen till att Eriksson nu vill bli förbundets ordförande – att hon tycker att det är kul. Och viktigt med kontinuitet.
– Det är viktigt att en hel styrelse inte försvinner samtidigt, säger Eriksson.
Tidigare har hon förklarat att tid är hennes största bristvara i rollen som FS-ledamot. Hinner Ingela Eriksson bli ordförande?
– Jag tror inte att det tar mer tid att vara ordförande än att vara ekonomiskt ansvarig, säger hon.

Viktigt år med bra EM
Ingela betonar att det är ett viktigt år förbundet har framför sig.
– Vi ska arrangera EM. Och vi ska göra det bra. Vi lägger mycket pengar på det och det är oerhört viktigt att vi gör ett riktigt bra arrangemang.
I nästa vecka ska Ingela Eriksson åka till Italien för att berätta för resten av CEP:s styrelse hur SBF tänkt sig arrangemanget och få deras godkännande. Alla avtal är undertecknade, säger hon.
– Det är tråkigt att RF inte har mer pengar att ge till förbund som anordnar internationella mästerskap på hemmaplan. Jag har för mig att de har åtta miljoner – till alla förbund. I andra länder finns det helt andra summor, säger Ingela Eriksson.

Tydliga och nåbara mål
Bortsett från att arrangera ett bra EM vill Eriksson gör bouleförbundets mål tydligare. Det var ganska många år sedan de nuvarande målen formulerades.
– Målen är bra men behöver göras tydligare så att alla förstår vad SBF är och vill, så att alla kan känna sig hemma i förbundet.
Så vad är SBF, enligt Ingela Eriksson?
– Vi är ett förbund inom RF. Det är tävlingar vi ska verka för och tävlingar vi ska utveckla.
– Vi ska vara ett attraktivt alternativ för alla – från ung till gammal. Och jag tycker att en målformulering ska vara kort och krispig. Och målen ska vara nåbara. Jag är inte mycket för flum…
För att lyckas finns det några områden Eriksson tycker att förbundet måste arbeta hårt med den närmaste tiden.
– Vi vill ha en väl utvecklad organisation. Vi måste jobba med att skaffa ledare, bra ledare, för både unga och äldre. Som är bra förebilder.
– I föreningskunskap tycker jag att vi visar stora brister – det behöver vi också jobba med.
Till exempel genom det projekt som sjösattes det gångna året, Föreningen i tiden.
– Det får nog ta lite tid – vi har ganska tröga system.
Borde man inte göra dem mindre tröga då?
– Det är klart att man skulle vilja, men det måste vi göra alla tillsammans, säger Eriksson.

Bättre kommunikation
Information och kommunikation är ett annat område Ingela Eriksson vill utveckla.
– Det är bland det svåraste man kan syssla med. Vi måste ta reda på vad det är vi vill kommunicera. Information är enkelriktad, och därmed enklare, men kommunikation ska gå åt båda hållen.
– Har man tagit reda på vilken information och vilka kommunikationsvägar distrikt, föreningar och medlemmar vill ha?
– Nej, det tycker jag inte. Och det är en brist.

Intensivt år över
Året som gått har varit intensivt, säger Ingela Eriksson.
– Vi har fått den nya hemsidan på plats. På ungdomssidan har vi gjort ett riktigt bra jobb – hoppas jag. Jag hoppas att det vi nu gör med seriespelet och Tullen Cup ska få positiva effekter.
– Bouletouren pågår fortfarande på försök. För egen del har jag varit med i ett ledarskapsprogram för tjejer som vill arbeta internationellt, WILD – som RF arrangerar, och blivit invald i CEP – det har varit jättekul.
– Det har också visat sig att det behövs mer utbildning kring disciplinfrågor. Det har varit ett intensivt år med många olika ting, sammanfattar Eriksson.

Tävlingsinriktad generalsekreterare
Ingela Eriksson säger att hon tycker att det ska bli väldigt skönt att få en generalsekreterare till förbundet.
– Det är jobbigt att sitta som förtroendevald och vara så operativ. Det är inte bra för en styrelse. En styrelse ska vara strategisk, medan personalen utför det operativa arbetet, säger hon.
Generalsekreterartjänsten försvann efter ett förslag från UFO, den stora organisationsutredning som genomfördes inom förbundet och var färdig 2008. Utredningen gjordes av fyra personer – bland dem Ingela Eriksson och ytterligare två av ledamöterna i den nuvarande förbundsstyrelsen.
– Den förra generalsekreteraren rekryterades med fokus på marknadsföring. Det borde kanske varit mer fokus på tävlingsadministration och övrig administration, säger hon.
Enligt UFO:s förslag skulle förbundet bland annat göra en kunskapsinventering bland medlemmarna och i större utsträckning arvodera eller projektanställa personer sedan GS försvunnit.
– Framför allt skulle en tävlingskonsulent tillsättas. Det var lovvärt, men vi lyckades inte med det, säger Eriksson.
– Var UFO en misslyckad utredning?
– Nej. Det finns många grejer i UFO:s förslag som är klockrena och jag bläddrar igenom det då och då, använder det som ett rättesnöre. Men i efterhand ser jag också delar i det som inte fungerade av olika anledningar.

Står till 100 % för UFO:s andemening
– De tre övergripande målen från UFO – att kvalitetssäkra verksamheten, utveckla tävlingsverksamheten och rekrytera samt utbilda ledare – håller fortfarande. Och dem står jag för till hundra procent, säger Ingela Eriksson.
– Visst borde vi kanske ha kommit längre i arbetet med dem. Samtidigt har vi gjort saker också. Vissa saker kunde vi säkert ha gjort bättre – men förändring tar tid. Vi hanterar alla förändring på väldigt olika sätt. Det måste man respektera.

Publicerad: 2011-04-05

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se