Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Jeanette Olofsson

Jeanette Olofsson är i dag sekreterare i Svenska Bouleförbundets styrelse, ledamot i styrelsens arbetsutskott och ansvarig utgivare för Svensk Boule. Valberedningen föreslår henne som styrelseledamot för ytterligare en tvåårsperiod.

Satsa på tävlingsidrott
När Jeanette får frågan om vad hon anser att förbundet bör satsa på blir svaret tävlingsidrott.
– Vi ingår i RF och bör vara synligare inom och mot denna organisation. Något som bland annat innebär att vi också måste vara tydliga med att vi först och främst är en tävlingsorganisation. Vi måste alltså ordentligt markera att vi håller på med tävlingsidrott.
– Det är inte i första hand veteraner vi skall locka till förbundet. Men i den mån de är intresserade av, och vill utöva, tävlingsidrotten boule är det självklart att de också är, och tillåts vara, delaktiga i verksamheten på samma sätt som övriga medlemmar i förbundet och dess föreningar, poängterar hon.
– Visst är den sociala biten viktig, till exempel för alla de pensionärer som spelar boule, men om den får dominera faller hela grundidén med förbundet. Och den är att vi ägnar oss åt tävlingsidrott i första hand, konstaterar hon.

Ledarbrist
Bland de utmaningar förbundet står inför nämner Jeanette bristen på ledare.
– Det är ett aber att spelare inte pensioneras inom vår idrott. Det leder i sin tur till att vi inte har så många ledare som vi behöver. Därför är det något vi måste satsa på.
– Var och en måste kunna ta sin del, utan att behöva känna sig överhopad av arbete.
– Vi måste också – precis som många andra organisationer – utbilda vårt folk i föreningskunskap, betonar hon.

Föreningen i tiden
När hon ombeds att peka på någon lyckad satsning under det gångna året nämner Jeanette Föreningen i tiden.
– Den konferens vi hade i september, om Föreningen i tiden, var en ordentlig positiv kick och jag tror att många av dem som var där fick sig en tankeställare om föreningarnas betydelse för förbundet och om medlemmarnas betydelse för sin förening.
– Till denna konferens hade vi anlitat Johan Hvenmark som föreläsare, som har doktorerat på medlemskapet i ideella organisationer.
– Jag tror att alla som var med fick sig en himla kick och det var många som efteråt sa till mig att de hade fått en aha-upplevelse.
– I det budgetförslag som läggs fram på årsmötet finns det reserverat medel för att gå vidare med Föreningen i tiden. Det tycker jag är bra och det skulle jag kunna tänka mig att jobba med, säger hon.

Återskapa förtroendet
Precis som flera andra av de nuvarande styrelseledamöterna ser Jeanette förtroendefrågan som en viktig utmaning under det kommande året.
– Den nya styrelsen måste ägna kraft åt att återskapa förtroendet hos förbundets medlemmar.

En allmän missuppfattning
Du har ju disciplinfrågorna på ditt bord också. Har du någon kommentar om de ärenden som har hanterats det senaste året?
– Det är en allmän missuppfattning att jag har det. Vi har en disciplinorganisation, som infördes för ett antal år sedan, och det är den som hanterar dessa ärenden.
– Det var efter önskemål från kanslipersonalen som styrelsen utsåg en kontaktperson när det gäller de mer praktiska och administrativa frågorna. Den kontaktpersonen är jag och jag har inget med några disciplinfrågor att göra.
– Jag tycker det är olyckligt att folk tror att jag har hand om dessa frågor. De här frågorna är inget som styrelsen skall syssla med, det skall disciplinorganisationen sköta, säger hon med eftertryck.

Delat ansvar
Det är förvånansvärt många som är okunniga om att EM i boule skall spelas i Göteborg i augusti. Hur kommer det sig att det är så tyst om detta arrangemang?
– Vi håller på att jobba med en separat EM-hemsida, men den är tyvärr cirka en månad försenad.
– Visst borde vi ha informerat mer om EM, men samtidigt är det inte enbart styrelsen som skall lastas för detta.
– Det är faktiskt mellan fyra och sex ombud från varje distrikt som var med när vi kunde meddela att vi har fått detta arrangemang av det europeiska förbundet. Sitter de på ett årsmöte och får denna information – som är en stor nyhet – har de rimligtvis också ett ansvar för att både denna och annan information når ut till distrikten, poängterar Jeanette.

Blandade känslor
Jeanette blev redan under sitt andra år i förbundsstyrelsen tillfrågad om att bli ansvarig utgivare för Svensk Boule. Ett uppdrag som hon förvisso tackade ja till, men ändå verkar se på med blandade känslor.
– Ingen av oss i styrelsen har ju någon erfarenhet av sådant här och lagstiftningen är dessutom diffus när det gäller den här typen av sidor. Jag försökte när jag blev ansvarig utgivare att hitta information, men den var luddig. Och jag är ändå, som skatteintendent, van vid att läsa lagtexter.
– Egentligen bör ju hemsidor i första hand syssla med ganska ensidig information, men om detta har det ibland rått delade meningar, konstaterar hon.

Publicerad: 2011-04-11

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se