Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Ingela Eriksson ny förbundsordförande

Ingela Eriksson valdes enligt valberedningens förslag till ny ordförande för Svenska Bouleförbundet vid årsmötet på söndagen. Mötet gick också i övrigt på valberedningens linje. Dag Hervieu blir ny ekonomiansvarig och Kenneth Mellin ny ledamot i förbundsstyrelsen.

Personvalen vid årets förbundsmöte sköttes genom sluten votering och utan dramatik. Hervieu som också var nominerad till ordförandeposten förklarade, sedan Ingela Eriksson valts till ny ordförande, att han tyckte att mötet valt en bra ordförande och att han gärna arbetar som ekonomiansvarig.
Fyra namn fanns föreslagna som övriga ledamöter i styrelsen, men bara tre sådana poster skulle tillsättas. Pontus Thuresson, Joachim Andersson och Kenneth Mellin fick flest röster och Hans Hagberg får därmed ingen plats i den nya styrelsen.

Även vid valen av revisorer och ledamöter i Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd fattade mötet beslut enligt valberedningens förslag.
Till ny ordförande för valberedningen valdes Ove Johansson, Falken Petanque. Nya ledamöter i valberedningen blir Andreas Engelmartin, Ronneby, och Jan Lindgren, Örsundsbro SK.

Den avgående ordföranden Robert Boström önskade den kommande styrelsen lycka till och ett lugnare år än det gångna.
– Nu är jag fri. På måndag behöver jag inte slå på datorn det första jag gör på morgonen för att kolla alla mejl, sade han.
Helt fri är Boström emellertid inte, eftersom han från och med nu tar plats i den södra disciplinnämnden.

Publicerad: 2011-04-17

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se