Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

SM i mixedtrippel införs - årsmötesbeslut i år

SM i mixedtrippel ska införas. Det är ett av de beslut som fattades vid Svenska Bouleförbundets årsmöte. Här presenteras förbundsmötets beslut.

SM i mixed trippel införs, enligt motion nr 11. Men förbundsmötet ville, till skillnad från förbundsstyrelsen, inte att den nya grenen ska ersätta mixed dubbel. Några mer detaljerade beslut än att den nya tävlingsdisciplinen ska införas fattades inte. När på året den ska spelas och huruvida den ska omfatta alla spelarklasser är alltså inte bestämt.

Ranking seedar i V65
Rankingen i klassen V65 ska användas för att seeda spelarna i den klassen vid SM. Det beslutet fattades med anledning av motion nr 26. Rankingen är officiell enligt tävlingsbestämmelserna, även om det på SBF Online funnits felaktig information om att så inte är fallet.

I-licens införs på försök
En introduktionslicens införs på försök, men först nästa år och inte - som förbundsstyrelsen föreslog - med omedelbar verkan. Årtalen i den första att-satsen i FS:s förslag justerades till 2012 och 2013. (Motion nr 6.)

Aktivt arbete för öppen mästerskapsklass
Det beslutades också att SBF:s representanter i FIPJP och CEP aktivt ska verka för en öppen mästerskapsklass vid VM och EM. (Motion nr 8.)

Rätt att föra särskild talan i bestraffningsärende
En ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen får inte ges den särskilda rätten att föra talan i bestraffningsärenden. Men det är förbundsstyrelsen som utser en sådan person - eller låter bli att göra det. FS hade uppfattat det som att motionären (motion nr 1) ville ge årsmötet rätten att utse vederbörande. Sedan styrelsen fått klart för sig att så inte var fallet enades den med motionären.

Varje förening bör utse ungdomsansvarig
När att-satsens formulering i motion nr 26 ändrades till "att det i varje förening tillhörande SBF bör utses en ungdomsansvarig" klubbades den igenom.

Färre ledamöter i FS 2013
Förbundsmötet ville skjuta minskningen av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen, enligt styrelseförslag nr 1, ett år framåt. Detta för att den nya organisationen med generalsekreterare och ny administratör ska hinna etablera sig innan styrelsen bantas. Förbundsstyrelsen accepterade det tilläggsyrkandet och styrelsens förslag klubbades igenom med den förändringen - 2012 blev 2013.

Tydligare tävlingsdirektiv och -kontroller
Med anledning av motion nr 14 tog tävlingskommittén och förbundsstyrelsen emot årsmötets önskemål om att tydligare direktiv för tävlingsarrangemang med olika sanktionsstatus ska skickas ut. Samt att kontrollfunktionerna för desamma ska ses över och tydliggöras, så att TK får bättre kännedom om vilka avvikelser som förekommer.

Motion nr 15 drogs tillbaka. I övrigt följde förbundsmötet förbundsstyrelsens förslag till beslut. Dessa framgår av årsmöteshandlingarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2011-04-18

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se